Klima v tísni (dvoudenní tematický seminář)

Datum konání: od 3.4.2020 do 4.4.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Témata: Globální rozvojové vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 16

Lektor: Veronika Ambrozyová

Kontaktní osoba: Zuzana Krulichová, zuzana.krulichova@clovekvtisni.cz, tel: 778 411 275

Čas: 9:00 - 17:00

Klima v tísni

Jak se žáky ve výuce otevírat témata spojená s klimatickou změnou?
Je klima v tísni?
Co způsobují emise?
Jaké jsou dopady klimatických změn?
Jakou mají souvislost klimatické změny, ekonomická globalizace a chudoba ve světě?
Existují opatření, která těmto změnám dokáží zabránit, či je alespoň zmírní?

Přihlaste se na dvoudenní akreditovaný kurz, který nabídne tipy, jak s tímto tématem pracovat ve výuce.

Jak bude kurz probíhat?
Jedná se o dvoudenní kurz, který bude kombinací metodické a tematické podpory. Účastníci se seznámí s tím, jaké problémy a výzvy v oblasti klimatu s sebou přináší fenomén ekonomické globalizace. Součástí kurzu bude také odborný tematický vstup Mgr. Kláry Sutlovičové z analytického centra Glopolis.
Během kurzu se budeme bavit o tom, jak téma otvírat ve výuce, vyzkoušíte si konkrétní metody a strategie, jak tato témata začlenit do vaší výuky, včetně praktických tipů na konkrétní aktivity či materiály, kde jsou témata dále zpracovaná.
Důraz je kladen na interaktivní metody a metody aktivizující studenty ke spolupráci.

Hlásit se můžete do: 26. 03. 2020

Přihlášení na kurz