Komiks ve škole i za školou

Datum konání: 15.4.2022

Místo konání: Tibet Open House - Školská 28, 110 00 Praha - Nové Město

Témata: Globální vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 5

Lektor: Klára Smolíková

Kontaktní osoba: Barbora Málková, barbora.malkova@clovekvtisni.cz, tel: 778 411 275

Čas konání: 10:00 - 15:00

Komiks se dlouhodobě osvědčuje jako vhodný nástroj pro otevírání komplikovaných témat globálního rozvojového vzdělávání. Jakožto atraktivní umělecké médium má velký potenciál posilovat motivaci žáků a jejich zájem o probíraná témata. Díky vizualizaci, zkratce a vtipu dokáže zprostředkovat i náročná a komplexní témata.
Vzdělávací program Varianty již dlouhodobě nabízí pedagogům, budoucím pedagogům i zájemcům z široké veřejnosti metodické materiály, které s komiksem ve výuce pracují. Učitelé mají možnost účastnit se podpůrných seminářů a workshopů zaměřených na využití komiksu v různých předmětech. Tento rok tomu není jinak!

Přihlaste se na seminář Komiks ve škole i za školou! Obrázkové vyprávění je starší než písmo, a tak není divu, že nástup knihy ve zdraví přežilo a jednu ze svých poloh našlo v komiksu. Co se z komiksového způsobu komunikace mohou děti naučit a jak se do něj samy mohou zapojit? Má komiks moc nastartovat čtenářství, pomoci naučit cizí jazyk nebo podnítit zájem o současná globální témata?
Prostor bude věnován i oblíbeným japonským komiksům a jejich zvláštnostem. Na konci semináře všichni účastníci obdrží pracovní listy, se kterými budou moct pracovat ve výuce.

Lektorka:
Klára Smolíková, spisovatelka, komiksová scenáristka a lektorka, účastníky provede komiksovou historií, seznámí s výrazovými prostředky komiksu i aktuální komiksovou produkcí a představí, jak skrze komiks porozumět komplikovaným globálním tématům. Na řadě praktických ukázek předvede, jak snadno komiks zapojit do výuky, i otevře širší téma čtenářské, vizuální a informační gramotnosti. 

Seminář 15.4. (Velký pátek) je ZDARMA. Zajištěn bude pro účastníky také zdarma coffee break. 
Od 12:00 do 13:00 proběhne pauza na oběd.

Přihlásit se můžete do 11. 4. 2022