Komunikace školy s rodiči

Datum konání: 30.9.2020

Místo konání: Praha - Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Komunikace ve škole

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 8

Lektor: Lucie Pivoňková

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 9:00 - 17:00
 

Je pro vás obtížné domluvit s některými typy rodičů? Nedaří se vám s rodiči najít společnou řeč? Obáváte se komunikace s některými rodiči?
Vždyť cíl je přece pro všechny stejný – pro rodiče i učitele – vzdělávat a vychovávat děti tak, aby byly schopné co nejlépe a samostatně žít v našem světě. Tak proč se často nedaří se dohodnout?
Ukážeme vám, jak získat na svou stranu klíčového spoluhráče - rodiče. Vaší sborovně můžeme pomoci s nastavením strategie školy v oblasti komunikace s rodiči. Seminář je vystavěn na mnoholeté spolupráci se školami na téma komunikace s rodiči a jedním z výstupů této spolupráce je příručka Rodiče - nečekaní spojenci.

Co je jeho obsahem?

  • Zodpovězení řady klíčových otázek o rodiči, jeho potřebách, obavách...
  • Reflexe postojů, stereotypů a návyků, které mohou bránit partnerské komunikaci
  • Identifikace vlastních “strachů a potřeb” ve vztahu k rodičům
  • Analýza způsobu, kterým se škola rodičům prezentuje a jak s nimi komunikuje
  • Nastavení principů a cílů spolupráce školy s rodiči
  • Rozpracování konkrétních postupů pro vzájemnou spolupráci a dialog školy s rodiči

Seminář umíme přizpůsobit „na míru“ škole s minimálním zásahem do jejího provozu tak, aby se ho měl možnost účastnit celý pedagogický sbor. Osvědčený model je složen dvou 4 hodinových kurzů, realizovaných v odpoledních hodinách (např. 14:00-18:00) a návazného nepovinného follow-up setkání, které se koná s časovým odstupem 6-8 týdnů a je věnováno sdílení zkušeností a dobré praxe, další práci na strategii komunikace s rodiči. Formát přizpůsobíme konkrétním potřebám vaší školy.


Cena: Kurz je vhodný pro financování z projektové výzvy MŠMT Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ – oblast Inkluze. Cena kurzu záleží na podmínkách objednávky (počet účastníků).


Hlásit se můžete do: 30. 09. 2020