Konceptuální učení - příprava dětí se SVP na vstup do školy (1. část)

Datum konání: 26.11.2019

Místo konání: Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Kurz je akreditován MŠMT.

Témata: Společné vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ

Počet hodin: 8

Lektor: Karolína Ranglová

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

26.11. od 9:00 do 17:00, kurz má pokračování 3. 12. v Praze, více informací ZDE

V předškolním věku učíme děti, aby se uměly učit, aby rozuměly světu, uměly pojmenovat základní vlastnosti věcí, třídit, rozvíjet abstraktní myšlení. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají z mnoha různých důvodů ztížen vstup do školy právě proto, že tyto dovednosti v předškolním období nerozvíjí. Konceptuální vyučování (a metoda Grunnlaget) proto napomáhají pedagogům u dětí podporovat porozumění základním pojmům a kategoriím.

Metoda pracuje s tím, jak porozumění následně využívat pro snazší a efektivnější výuku. Prostřednictvím kurzu tak chceme učitelům pomoci usnadnit práci s dětmi, které mají různé specifické problémy - nemluví česky nebo jejich čeština ovlivněna jiným jazykem, mají minimální slovní zásobu, pocházejí z odlišného sociálního prostředí, z rodin, ve  kterých není rozvoj jazyka a analytických kategorií dostatečně podpořen, atd. Všechna tyto specifika se mohou odrážet na připravenosti dětí na vstup do školy, na školním selhávání dětí - právě konceptuální učení jako alternativní metoda napomáhá tyto obtíže účinně zmírňovat.

Učitelé během kurzu získají:

  • znalosti o alternativních metodách učení 
  • seznámí se s unikátní metodou Grunnlaget, kterou budou umět využívat v praxi 
  • získají znalosti i praktické dovednosti pro pedagogickou práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami 
  • seznámí se s praktickými zkušenostmi s využitím této metody v předškolních zařízeních

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pedagogové mateřských škol, kurz je otevřen také pedagogům pracujícím v přípravných ročnících základních škol, zejména prvního stupně, stejně tak pro pedagogy speciálních škol, poradenské pracovníky a pracovníky NNO.

Mgr. Karolína Ranglová

Absolventka PF UJEP – magisterský obor Vychovatelství pro speciální zařízení, metodička předškolního vzdělávání spol. Člověk v tísni - Programů sociální integrace, absolventka kurzu a školitelka k metodice Grunnlaget, CTM-Concept Teaching Model, Gunvor Sonnesyn, Pedverket kompetanse, Norway, lektorka vzdělávacích kurzů a seminářů.

Hlásit se můžete nejpozději do 30. 10. 2019.

Kurz je pro účastníky zdarma.

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátorku kurzů: katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 603 150 465

Metodu Grunnlaget využívají i dobrovolníci Člověka v Tísni při skupinovém doučování. Přečtěte si, jak se jim tento přístup osvědčuje