Metodu Grunnlaget využíváme i při skupinovém doučování

Publikováno: 30. 3. 2016 Doba čtení: 5 minut
Metodu Grunnlaget využíváme i při skupinovém doučování
© Foto: Martin Kovalčík

Je pátek odpoledne a ve třídě v pražské ZŠ Pod Žvahovem pobíhá zhruba tucet dětí. Některé z nich již chodí do první třídy, další se na vstup na základní školu připravují v přípravném ročníku, který  ke zdejší ZŠ  také  patří. Je půlhodiny po poledni a právě začíná hodina skupinového doučování, kterou zde pořádá organizace Člověk v tísni. 

Paní učitelky Eva (jinak koordinátorka skupinového doučování v Praze) a Hedvika (stážistka pražské pobočky) se s dětmi nejdříve pozdraví a snaží se získat jejich pozornost. Ptají se jich, jak se mají a co dělaly celý týden. Všechny mají co říct, a tak jedno přes druhé vyprávějí o tom, co zažily ve škole nebo ve svém volném čase. Některé mluví více, jiné méně. Po zhruba pěti minutách následuje první blok výuky. Eva si sezve děti do zadní části místnosti, kde se všichni posadí do kruhu. Z přinesené tašky plné „pokladů“ vyndá pytlík a z něj vysype velké množství předmětů. Všechny jsou z papíru, ale liší se velikostí, barvou a tvarem.

Eva i její kolegyně požádají děti, aby z vysypané hromady vybraly tři, které mají něco společného. První se přihlásí Jiřík, který má před sebou červené kolečko, čtverec a obdélník. „Proč sis vybral právě tyhle předměty? Co mají společného,“ ptá se prvňáčka Eva. „Jsou červené,“ odpoví ji Jiřík. Ano jsou červené, ale to Evě nestačí. „Všechny mají červenou barvu,“ doplňuje ho a trvá na tom, aby to Jiřík zopakoval. „Mají červenou barvu,“ říká a Eva ho pochválí: „Ano správně jsi to řekl, všechny předměty, které sis vybral, mají červenou barvu.“  To však už trochu zaniká v křiku dalších dětí, které paní učitelce chtějí ukázat, co si vybraly ony.

Na řadě je malá Petra, která nesměle ukazuje svoje úlovky. Před ní leží tři různobarevná kolečka. „Mají stejný tvar,“ odpovídá malá předškolačka na stejnou otázku, kterou před chvílí dostal Jiřík. „Ano, mají stejný tvar,“ chválí Eva a doplňuje: „A jaký tvar mají tvoje předměty?“ „Mají kulatý tvar,“ zvesela hlásí Petra. „Ano, mají kulatý tvar,“ chválí její správnou odpověď Eva. Postupně se takto vystřídají všechny děti. Sice je okolo toho trochu křiku, nikomu se nechce čekat, až na něj přijde řada, ale dostane se na každé dítě a chybu neudělá žádné.

Norská vzdělávací metoda Grunnlaget učí děti předškolního věku pojmenovat základní vlastnosti věcí, třídit, rozvíjet abstraktní myšlení. Podporuje tím jejich schopnost učit se. Více se o metodě Grunnlaget dozvíte ZDE

Barva, tvar, počet

Na první pohled vše vypadá trochu prapodivně. Připomíná to babylonské zmatení jazyků, ale vše má svůj význam. Paní učitelka Eva totiž právě používá norskou vzdělávací metodu Grunnlaget, kterou před několika lety začali při své práci využívat pracovníci organizace Člověk v tísni. Grunnlaget znamená v překladu Základ. Princip této metody spočívá v tom, že se děti naučí chápat základní pojmy jako je barva, počet či tvar, aby je poté učily hledat mezi nimi rozdíly či podobnosti. „Rozvíjí v nich jazykové dovednosti a způsoby uvažování, které jsou pro schopnost učit se podstatné. Nově získané znalosti jsou pak základním kamenem k dalšímu učení,“ říká Petra Sedláčková, metodička doučování organizace Člověk v tísni.

Grunnlaget s sebou přináší daleko víc, než jen jednodušší učení barev. Děti učí přemýšlet způsobem, který budou v budoucnu využívat při učení. Učí se asociovat, diskriminovat a generalizovat a díky tomu porovnávat věci, analyzovat je, hledat shody a rozdíly.

Je pátek a to mám judo…

Vraťme se ale na hodinu doučování. První půlhodina uplynula a děti se rozsazují do menších skupin a dostávají další úkoly. Každé z nich například dostane papír, na kterém je nakresleno několik předmětů, u kterých je vždy napsána číslovka. Děti mají ke každému nakreslit, stejný počet míčů, květin, koláčů, kolik ukazuje přiřazená číslovka. „Je pátek odpoledne a to mám judo,“ durdí se malý Petr, který teď evidentně chce cokoliv jiného, než kreslit a počítat. Bere do rukou auto a začne s ním jezdit po lavici.

Nepomáhá domlouvání ani prosba. Je pátek odpoledne, děti mají za sebou již několik vyučovacích hodin a venku je tak krásně. To rozhodně k soustředění nad učením nepomáhá. Nakonec pomůže menší trik, paní učitelka si vezme Petrův papír a začne si lámat hlavu nad správnými odpověďmi a poprosí Petra, jestli by jí s tím nepomohl. Petřík odloží auto a během chvíle vše nakreslí. A správně. Stejně tak, jako ostatní děti. Pak už jen zbývá říct, který z nakreslených předmětů je zastoupen nejvíce, a který nejméně, a je hotovo. A hurá na judo nebo kamkoliv jinam. Víkend začíná.

Skupinové doučování je aktivita doplňující doučování individuální. Jsou dvě formy této podpory. První probíhá ve spolupráci se školami. Učitelé vytipovávají potřebné děti, které se účastní doučovací kroužku, zpravidla jednou týdně na 2 hodiny. Kroužek je zaměřen na opakování a procvičování školní látky, ale je v něm prostor i na učení hrou a prohlubování kompetencí. Jedná se především o rozvoj komunikace spolupráce, kritického myšlení, aktivního naslouchání a schopnosti porozumění textu. V současné doně doučujeme na 5 školách v Praze, na jedné v Kladně a v Čelechovicích.

Druhou formou je skupinové doučování, které je organizováno v rámci služby například na ubytovnách, azylových domech nebo přímo v prostorách pobočky. Je to možnost poskytnout podporu více dětem v případě, že není možné z kapacitních důvodů všechny děti doučovat individuálně, podpora v případě, že doučování přímo v rodině není z nejrůznějších důvodů umožněno. Např. doučovací kroužek u prvňáčků pomůže podchytit případné potíže ve škole dříve, než přerostou ve vážné problémy. Už během první třídy můžeme rozpoznat, které dítě bude během školní docházky potřebovat výraznější podporu a posléze mu může být včas poskytnuta třeba formou individuálního doučování a intenzivnější spolupráce s rodinou a se školou. 

Probíhá v Uhlířských Janovicích, ústeckých Předlicích, Bílině, Chomutově, v Liberci a v Ploužnici. Celkově v rámci obou forem skupinového doučování pracujeme se zhruba 130 dětmi. S touto možností podpory dětí ohrožených školním neúspěchem pracujeme přibližně 3 roky. Je to zábavná vzdělávací aktivita, na které se podílejí koordinátoři služby i dobrovolníci. Větší náročnost na přípravu doučovacích hodin vyváží více podpořených dětí. 

 

Kontaktní osoba:

Petra Sedláčková, petra.sedlackova@clovekvtisni.cz, 777 824 855

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články