Krizové supervizní setkání pro učitele a asistenty (k situaci na Ukrajině)

Datum konání: 28.2.2022

Místo konání: online

Témata: Společné vzdělávání, Podpora asistentů pedagoga, Komunikace ve škole

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 2

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Čas: 16:00 - 17:30

Krizové supervizní setkání je zaměřené na souvislosti s výkonem profese pedagogických pracovníků a aktuálním děním na Ukrajině. Budete mít prostor sdílet, s jakými projevy prožívání této situace se jako pedagogové u žáků potkáváte. Budeme se věnovat tomu, jakou roli v jejich prožívání může hrát i pandemie Covid – 19, a jakým způsobem poskytnout první pomoci při zvyšování úzkostí, obav či strachu či jiných emocí.


JAK SUPERVIZE PROBÍHÁ?
Skupinové supervize pro učitele nabízí prostor ke sdílení náročných situací a témat, která ve škole řeší. V bezpečném prostředí můžete získat náhled od dalších kolegů i supervizorů, kteří mohou přinášet jiný úhel pohledu. Skupina se vzájemně může inspirovat a pomáhá hledat nové způsoby, jak situace řešit. Supervizoři nabízejí i teoretická východiska k probíraným tématům.

O LEKTORKÁCH:
Mgr. Alexandra Petrů – absolventka oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, se zkušenostmi s vedením ZŠ a MŠ, poskytováním supervizí nejen ve školství a s poskytováním krizové intervence. Zaměřuje se na naplňování potřeb dítěte a jeho rodiny v návaznosti na jejich sociální fungování a možnosti podpory v oblasti sociální práce.
Mgr. Lucie Pivoňková - absolventka FF UK a výcviku v mediaci, v současné době dokončuje sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, se zkušenostmi ve vedení supervizí a kurzů zaměřených na komunikaci pro pedagogické sbory, orientuje se na bezpečnou komunikaci a práci s emocemi.

JAK SE PŘIPOJIT?
Supervize proběhne 28. 2. 2022 v čase 16:00–17:30.
Abychom vám mohli poslat odkaz a vy se mohli připojit, zaregistrujte se níže na stránce.
K připojení pak budete potřebovat:
  • počítač
  • mikrofon a sluchátka
  • stabilní internetové připojení

Registrujte se nejpozději do: 28. 2. 2022
Supervize je pro účastníky/ce zdarma díky sbírce Člověka v tísni Lepší škola pro všechny.