Mluvíme v bublinách aneb Komiks a vyprávění palčivých příběhů na 2. stupni ZŠ

Datum konání: 30.3.2023

Místo konání: Online

Témata: Globální vzdělávání

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 2

Lektor: Klára Smolíková

Kontaktní osoba: Barbora Málková, barbora.malkova@clovekvtisni.cz, tel: 778 411 275

Kdy: 15:30 - 17:30

Hledáte atraktivní formy pro zprostředkování složitých témat globálního vzdělávání? Zkuste komiks! Čím je komiksové médium jiné a proč se hodí pro představení aktuálních problémů, na které je třeba si nejen vytvořit názor, ale které jsou zároveň doprovázeny silnou emotivní odezvou a citlivě se dotýkají hodnotového žebříčku dětí i dospělých?

Téma rozvede a s účastníky potenciál komiksu ve výuce prodiskutuje Klára Smolíková. Zodpoví otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro žáky tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý. V praktické části představí nápady a náměty, jak s komiksem žáky seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Na příkladech z mnoha realizovaných komiksových dílen popíše, jak žáci na jednotlivé úkoly reagují, co je baví, v čem a proč selhávají a jak obtíže překlenout.

Účastníci webináře obdrží sadu kopírovatelných pracovních listů včetně dvou novinkových, připravených speciálně pro tuto akci, které komiksové rozehrávky aplikují na humanitární pomoc v oblastech zasažených válečným konfliktem.

Webinář je ZDARMA.Klára Smolíková, spisovatelka, scenáristka a lektorka se komiksu věnuje řadu let. Pro Člověka v tísni napsala příručku Jak vyzrát na komiks? Nejnověji výstup z tříletého projektu věnovaného rozvoji komiksové gramotnosti shrnula v publikaci Mluvíme v bublinách. Je autorkou mnoha komiksových výstav (např. Komenský v komiksu pro Národní pedagogické muzeum) a publikací (Morčata v akciSpolkla mě knihovnaMedvídek Lup a jeho kamarádi či Husité), sestavila osm sešitů komiksové revue Bublifuk.  

Záznam z webináře nebude pořízen.