Supervizní setkání pro asistenta pedagoga

Datum konání: 16.9.2021

Místo konání: online

Témata: Podpora asistentů pedagoga

Cílové skupiny: Asistenti pedagoga

Počet hodin: 2

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Skupinové supervize pro asistenty pedagoga nabízí prostor pro  setkání lidí stejné profese  ke sdílení náročných situací a témat, která ve škole řeší. Mohou tak získat v bezpečném prostředí profesní náhled od kolegů i supervizorů, kteří přinášejí jiný úhel pohledu.
Vzájemně se tak inspirují a hledají nové způsoby, jak bezpečně a efektivně situaci řešit.
Supervizoři mohou nabízet i teoretická východiska k probíraným tématům.

Supervize je poskytována Mgr. Lucií Pivoňkovou, která se orientuje na bezpečnou komunikaci a práci s emocemi a Alexandrou Petrů, která se orientuje na naplňování potřeb dítěte a jeho rodiny v návaznosti na jejich sociální fungování a možnostmi podpory v oblasti sociální práce.

Z ohlasů účastníků kurzu:
"Potřebovala jsem poradit a dostala jsem od lektorek i účastnic supervize tipy, které rozhodně uplatním v praxi. Cítím se díky tomu lépe."

"Oceňuju především příjemný způsob vedení komunikace, možnost sdílení zkušeností s ostatními učiteli a příklady konkrétní pomoci, na které se podílejí jak odborníci, tak kolegové z praxe. Děkuji!!"

"Získala jsem tipy na to, jak pomoc zvládat žákovi on-line výuku, zapojit ho. Tím, že jsem se mohla o starost podělit jsem o ní přemýšlela trochu jinak a z jiných úhlů."

Co potřebujete, abyste se mohli online setkání zúčastnit?
  • počítač 
  • mikrofon a sluchátka 
  • stabilní internetové připojení 
Čas: 17:00 - 18:30

Webinář je pro účastníky/ce zdarma díky sbírce Člověka v tísni Lepší škola pro všechny.
Hlásit se můžete do: 7.9.2021