Supervizní setkání pro učitele a asistenty pedagoga

Datum konání: 22.9.2022

Místo konání: online

Témata: Podpora asistentů pedagoga, Komunikace ve škole

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 2

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Řešíte ve třídě náročné situace s žáky? Prožíváte stres, vyhoření či jiné namáhavé chvíle? Nebo jen potřebujete získat nový profesní pohled a zpětnou vazbu?
Připojte se zdarma k online skupinové supervizi a přineste do bezpečného prostředí malé skupiny své téma, které aktuálně ve škole řešíte. Od supervizorek i kolegů můžete získat zpětnou vazbu i nový pohled na řešení situací.
JAK SUPERVIZE PROBÍHÁ?
Skupinové supervize pro učitele nabízí prostor ke sdílení náročných situací a témat, která ve škole řeší. V bezpečném prostředí můžete získat náhled od dalších kolegů i supervizorů, kteří mohou přinášet jiný úhel pohledu. Skupina se vzájemně může inspirovat a pomáhá hledat nové způsoby, jak situace řešit. Supervizoři nabízejí i teoretická východiska k probíraným tématům.

O LEKTORKÁCH:
Mgr. Alexandra Petrů – absolventka oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, se zkušenostmi s vedením ZŠ a MŠ, poskytováním supervizí nejen ve školství a s poskytováním krizové intervence. Zaměřuje se na naplňování potřeb dítěte a jeho rodiny v návaznosti na jejich sociální fungování a možnosti podpory v oblasti sociální práce.
Mgr. Lucie Pivoňková - absolventka FF UK a výcviku v mediaci, v současné době dokončuje sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, se zkušenostmi ve vedení supervizí a kurzů zaměřených na komunikaci pro pedagogické sbory, orientuje se na bezpečnou komunikaci a práci s emocemi.

OHLASY ÚČASTNÍKŮ:
„Potřebovala jsem poradit a dostala jsem od lektorek i účastnic supervize tipy, které rozhodně uplatním v praxi. Cítím se díky tomu lépe.“
„Oceňuju především příjemný způsob vedení komunikace, možnost sdílení zkušeností s ostatními učiteli a příklady konkrétní pomoci, na které se podílejí jak odborníci, tak kolegové z praxe. Děkuji!“
„Získala jsem tipy na to, jak pomoc zvládat žákovi online výuku, zapojit ho. Tím, že jsem se mohla o starost podělit, jsem o ní přemýšlela trochu jinak a z jiných úhlů.“

JAK SE PŘIPOJIT?
Pozor změna začátku webináře!
Supervize proběhne 22. 9. 2022 v čase 18:00–19:30. 
Abychom vám mohli poslat odkaz a vy se mohli připojit, zaregistrujte se zde na konci stránky.
K připojení pak budete potřebovat:
  • počítač
  • mikrofon a sluchátka
  • stabilní internetové připojení

Registrujte se nejpozději do: 21. 9. 2022
Supervize je pro účastníky/ce zdarma díky sbírce SOS Česko.

KONTAKT:
Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz,
telefon: 603 150 465