Supervizní setkání pro učitele a asistenty pedagoga

Datum konání: 21.3.2024

Místo konání: online

Témata: Podpora asistentů pedagoga, Komunikace ve škole, Komunikace

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ, Asistenti pedagoga

Počet hodin: 2

Lektor: Lucie Pivoňková, Alexandra Petrů

Kontaktní osoba: Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz, tel: 603 150 465

Řešíte ve třídě náročné situace s žáky? Prožíváte stres, vyhoření či jiné namáhavé chvíle? Nebo jen potřebujete získat nový profesní pohled a zpětnou vazbu?
Připojte se zdarma k online skupinové supervizi a přineste do bezpečného prostředí malé skupiny své téma, které aktuálně ve škole řešíte. Od supervizorek i kolegů můžete získat zpětnou vazbu i nový pohled na řešení situací.

JAK SUPERVIZE PROBÍHÁ?

Skupinové supervize pro učitele a asistenta pedagoga nabízí prostor ke sdílení náročných situací a témat, která ve škole řeší. V bezpečném prostředí můžete získat náhled od dalších kolegů i supervizorů, kteří mohou přinášet jiný úhel pohledu. Skupina se vzájemně může inspirovat a pomáhá hledat nové způsoby, jak situace řešit. Supervizoři nabízejí i teoretická východiska k probíraným tématům.

O LEKTORKÁCH:
Mgr. Alexandra Petrů – absolventka oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, se zkušenostmi s vedením ZŠ a MŠ, poskytováním supervizí nejen ve školství a s poskytováním krizové intervence. Zaměřuje se na naplňování potřeb dítěte a jeho rodiny v návaznosti na jejich sociální fungování a možnosti podpory v oblasti sociální práce.
Mgr. Lucie Pivoňková - absolventka FF UK a výcviku v mediaci, v současné době dokončuje sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, se zkušenostmi ve vedení supervizí a kurzů zaměřených na komunikaci pro pedagogické sbory, orientuje se na bezpečnou komunikaci a práci s emocemi.

OHLASY ÚČASTNÍKŮ:

„Návrhy řešení situací s kolegy z jiných škol (měst) a tedy praktické rady na ten konkrétní problém.“

„Přístup supervizorky - návrhy, ale zároveň i otevírání možnosti, aby účastníci sdíleli zkušenosti a nápady;“

„Pomoc při řešení situací ve výuce.“


JAK SE PŘIPOJIT?

Supervize proběhne ve čtvrtek 21.3.2024 v čase 17:00–18:30.
Abychom vám mohli poslat odkaz a vy se mohli připojit, zaregistrujte se zde na konci stránky.

K připojení pak budete potřebovat:
  • počítač
  • mikrofon a sluchátka
  • stabilní internetové připojení

Registrujte se nejpozději do: 20.3.2024
Supervize je pro účastníky/ce zdarma díky sbírce Lepší škola pro všechny.

KONTAKT:
Kateřina Dvořáková, katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz,
telefon: 603 150 465

O průběhu a významu supervizí si můžete více poslechnout v rozhovoru s L. Pivoňkovou z Člověka v tísni v podcastu Mimo zorné pole.