Světová škola informační webinář

Datum konání: 26.8.2021

Místo konání: online

Témata: Globální vzdělávání, Rozvoj aktivního občanství, Projektová výuka

Cílové skupiny: Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 1

Lektor: Kateřina Sobotková, Petra Svatková, Ondřej Klímek

Kontaktní osoba: Kateřina Sobotková

Čas: 14:00 - 15:00   

Zajímají vás globální témata? Baví vás metody aktivního učení a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v propojeném světě?   

Zveme vás na úvodní webinář k programu Světová škola, kde se dozvíte všechny potřebné informace k zapojení do programu:  

 • Co je hlavním cílem projektu a na jakém metodickém přístupu je založen?  

 • Jak se jako škola/ učitelé můžete zapojit a jaké jsou podmínky zapojení?  

 • Jakou podporu v projektu získáte?  

 • Jak konkrétně bude probíhat spolupráce ve školním roce 2021/2022?  

 

Webinář je určen jak učitelům, tak vedení MŠ, ZŠ i SŠ z celé ČR. V návaznosti na webinář se můžete rozhodnout, zda se do projektu přihlásíte, či nikoliv.  

 

Co zapojením do sítě Světových škol získáte:  

 • vzdělávací kurz pro učitele Světová akademie akreditovaný v rozsahu 36h pro školní koordinátory 

 • možnost zdarma se účastnit dalších akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…) a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce 

 • metodickou podporu při zařazování průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana) do výuky (metodické materiály). 

 • konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do Školního vzdělávacího programu  

 • prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR - uznání, ocenění a povzbuzení pro práci jednotlivých aktivních učitelů 

 • inspiraci pro strukturu plánování a sledování pokroku školy prostřednictvím evaluace učitelů a žáků 

 • podporu soudržnosti komunity a aktivní občanství studentů 

 • může sloužit částečně i jako podklad pro školní inspekci 

 • podporu pro systematickou spolupráci s externími partnery (např. charitativní organizace, knihovny, spolky, soukromé firmy atd.) 

 

O vzdělávacím programu Světová škola:  

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 96 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy. 

Světová škola je místem, kde: 

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy; 

 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě; 

 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice; 

 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení; 

 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce 

 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému. 

Přečtěte si o aktivitách škol, které jsou Světové 

 

Co potřebujete, abyste se mohli připojit k webináři?  

 • počítač  

 • mikrofon a sluchátka  

 • stabilní internetové připojení  

Organizační informace o webináři – kdy a jak se k němu připojit a jak se na něj připravit – budou zaslány přihlášeným účastníkům. Webinář proběhne přes aplikaci Zoom.  

   
Pro další informace kontaktujte Kateřinu Sobotkovou  katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz    

Hlásit se můžete do 23. 08. 2021