100 let českých zemí v pohybu

Anotace:

Žáci se zabývají problémem migrace v českých zemích v průběhu 100 let od vzniku Československa. Mají odhadovat příčiny a následky některých významných událostí z historie státu, které pohyb obyvatel ovlivnily. Zkoumají infografiku a sledují trendy a souvislosti, které jsou s migrací u nás spojeny.
 

Cíle:

  • Žák posoudí pravdivost předložených tvrzení, která se vztahují k migraci na území naší země.
  • Žák najde ve složitějším schématu potřebné informace a ověří pravdivost daných tvrzení.

Čas: 45 minut


Stáhněte si celou lekci a přílohy 1, 2 a 3.

 

Tématické okruhy: globalizace, vzájemná závislost, občanství, participace, migrace

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ, střední škola