Černá je bílá

Krátká anotace:
Lekce se zaměřuje na téma hybridního režimu, na příkladu Ruska.

Poznámka: Pro diskuzi k aktuálnímu konfliktu na Ukrajině lze využít i jen pracovní listy z lekce a použít jen postup z fáze uvědomění ​​​​​(vzhledem k aktuálnosti tématu a evokaci, která probíhá již díky aktuálním událostem).


Vzdělávací cíle:
  • Žák ví, jakou roli má zákon v demokratické společnosti.
  • Žák zná projevy oslabování demokracie.
  • Žák umí zdůvodnit svůj názor a vysvětlit svůj postoj.


Čas: 45-90 min   

Věk: žáci SŠ, ZŠ od 7. třídy 

Zařazení do předmětů:  Základy společenských věd, Zeměpis, Dějepis.

Celá lekce ke stažení zde. Lekce je součástí příručky Křehkost demokracie, kterou si můžete stáhnout zde.
Metody, na které je odkazováno v lekci, najdete na nových lincích zde:
Pětilístek
Čtení s předvídáním

Tématické okruhy: lidská práva

Věk studentů: střední škola

Tématické okruhy: občanství, participace, práce s postoji, lidská práva

Věk studentů: střední škola, 2. stupeň ZŠ