Hybridní režimy

Anotace: 

• Žáci se zabývají státy, které se pohybují na rozhraní demokracie a autoritářských režimům, tzv. hybridními režimy. Zkoumají podoby hybridních režimů a posoudí, jaké nebezpečí hybridní režimy představují.

Vzdělávací cíle:  

• Žák si vybaví dosavadní znalosti o autoritářských režimech a uvede jejich příklady.
• Žák shrne vlastními slovy přečtený text, tvoří k němu otázky a diskutuje nad položenými otázkami.
• Žák posoudí, jaké nebezpečí hybridní režimy představují.


Čas: 45 min  

Věk: 15 - 19 let

Zařazení do předmětů: Základy společenských věd, Zeměpis, Dějepis
 

Stáhněte si celou lekci (pdf obsahuje text lekce a kontextové informace k tématu). 

Lekce je součástí příručky Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou.

Tématické okruhy: lidská práva, demokracie

Věk studentů: střední škola