Největší přání - Domov v batůžku

Anotace:

Děti se vžijí do situace Rahímy z Afghánistánu, která byla nucena opustit svůj domov. Nejprve se zamýšlejí nad tím, co domov znamená pro ně, dále se věnují příběhu Rahímy, přemýšlejí, jak mohl vypadat její domov a proč jej musela opustit. V druhé části lekce se děti samy rozhodují, co by si vzaly na cestu, a téma zpracovávají výtvarně.

Cíle:

  • Žáci porozumějí situaci, ve které se ocitla Rahíma, rozvíjejí schopnost empatie.
  • Dokážou se rozhodnout a vybrat omezený počet věcí, které by si vzali, pokud by museli náhle opustit svůj domov.
  • Výtvarně vyjádří, co pro ně znamená domov.

Čas: 45 minut (v základní formě) nebo 90 minut (prodloužení výtvarné činnosti)

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: migrace, identita, rozmanitost, lidská práva

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ