Největší přání - Víc hraček než dětí

Anotace:

Lekce je úvodem do problematiky konzumní společnosti, v níž jsou děti vystaveny tlaku obrovské nabídky hraček a reklamy a musí si budovat dovednost, jak tomuto tlaku rozumně odolávat. Pojmenování různých typů motivací, které se skrývají za touhou něco vlastnit, je prvním krokem k pochopení, jak konzumní společnost funguje.

Cíl:

  • Žáci rozeznávají různé typy důvodů (motivací vnitřních i vnějších), proč po něčem touží.
  • Identifikují různé aspekty konzumu (nabídku, reklamu, touhu a její uspokojení, touhu mít totéž,co mají ostatní atd.).
  • Vysvětlí, proč je obtížné naplnit všechny touhy a přání.

Čas: 45 minut

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: odpovědná spotřeba, práce s postoji

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ