Proč zrovna tam

Krátká anotace:  

Cílem lekce je uvědomit si důvody vedoucí k nucené migraci a náročnost rozhodnutí opustit zemi, kde dlouhodobě žijeme. Žáci pracují s úryvky z románu Sametový domov s autobiografickými prvky od Vesny Evans. Lekce posiluje intrapersonální a interpersonální kompetence, je zamýšlena jako doplněk k odbornému výkladu o migraci.  

 

Vzdělávací cíl(e):  

  • Žák si klade během četby všechny typy otázek prohlubujících jeho porozumění textu. 

  • Žák porovná pozitivní a negativní důsledky rozhodnutí o opuštění domova.  

  • Žák popíše možné dopady nucené migrace na jednotlivce.  

  • Žák vlastními slovy vysvětlí pojmy migrant, uprchlík, žadatel o azyl, azyl. 

 

Čas: 45 min  

Věk: žáci SŠ 

Zařazení do předmětů: 

Základy společenských věd, Zeměpis, Dějepis, Český jazyk a literatura  
Celá lekce ke stažení zde
 

Tématické okruhy: migrace

Věk studentů: střední škola