Síla nerovností

Anotace: 

• Žáci se prostřednictvím televizního pořadu, grafů a textů seznamují s některými aktuálními příčinami rostoucí nedůvěry lidí v demokracii v ČR. Následně se zamýšlí nad možnými řešeními.

Vzdělávací cíle:  

• Žák pojmenuje některé příčiny nedůvěry v demokracii v ČR a vlastními slovy vysvětlí, jak jednotlivé typy nerovností ve společnosti přispívají k oslabení důvěry v demokracii.
• Žák popíše data zobrazená v grafu a interpretuje je v souvislosti s tématem (ne)důvěry v demokracii v ČR.
• Žák navrhne, jaká opatření by mohla zvýšit důvěru lidí v demokracii.


Čas: 45 min  

Věk: 15 - 19 let

Zařazení do předmětů: Základy společenských věd
 

Stáhněte si celou lekci

Lekce je součástí příručky Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou.

Tématické okruhy: demokracie, chudoba, sociální spravedlnost

Věk studentů: střední škola