Co je resocializace

Publikováno: 27. 3. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Co je resocializace
© archýv

Co je resocializace.

V Liberci poskytujeme několik sociálních a vzdělávacích služeb Jednou z oblastí, kterou se zabýváme, jsou i resocializační programy. Resocializace je definována jako znovuuvedení do společnosti. Při své práci se setkávám s dvěma druhy situací.

V prvním případě se jedná o spolupráci s jedinci před a po výkonu trestu odnětí svobody, v druhém případě se jedná o práci s lidmi, kteří sice mají problémy se socializací, ne však takové, aby je vedly k páchání trestné činnosti.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

S jistou nadsázkou lze konstatovat, že v obou případech se jedná o způsob života, který v konečném důsledku vede k vyloučení jedince ze společnosti.

V prvním případě jde o nedobrovolnou ztrátu svobody nařízenou soudem. V druhém případě jde o více méně dobrovolné vyloučení z takzvané normální společnosti. Uvědomuji si, že tato ,,dobrovolnost“ by zasluhovala poněkud pečlivější vysvětlení, které ovšem přesahuje rámec tohoto zamyšlení.

Naše společnost považuje za normální povinnost podávat v těchto případech pomocnou ruku. Existuje celá síť služeb, která tuto pomoc dnes a denně realizuje. Nebudu zde jmenovat všechny její složky. Kdo se touto problematikou zabývá, dobře je zná. A Člověk v tísni je v této síti velice dobře ukotven.

Nebudu zde psát o metodologii resocializace jako takové. Pro odborníky by to bylo nadbytečné, laik si v případě zájmu klikne na net.

V rámci své práce si pokládám otázky, na které si často nedovedu odpovědět. O některé z nich se s vámi podělím. Můžete se nad nimi zamyslet také.

Chtějí ti lidé opravdu resocializovat?

Značné procento jistě ano! Ale všichni? A pokud ne všichni, tak proč? Co se jim na naší ,,normální“ společnosti nelíbí? Co u nás postrádají a co ve svém vyloučení očekávají nalézt, objevit, poznat? Je opravdu jejich posedávání v parcích bezcílné?

Nepředpokládám, že bych dostala na přímou otázku smysluplnou odpověď. To ovšem neznamená, že odpověď neexistuje.

Já sama mám na toto téma jenom otázky. Ale ptá se, je alespoň začátek. A smysl naší služby.

Autor: Valentina Glancová