Debata s dětskou psycholožkou

Publikováno: 4. 5. 2015 Doba čtení: 1 minuta
Debata s dětskou psycholožkou
© Foto:

Doba zápisů do prvních tříd je již za námi, ale některé děti tento důležitý krok teprve čeká a tak si maminky z klubu matek přišly popovídat s PhDr. Gabrielou Kurzovou.

Dozvěděly jsme se, jaká je úloha a obsah práce Pedagogicko psychologické poradny. Otevřely jsme téma vyšetření školní zralosti. Kdy a jak testování probíhá. Na co se testy zaměřují. Díky tomuto si maminky udělaly představu, s jakými znalostmi by mělo dítě do první třídy vstupovat. Sdílely jsme zkušenosti z již proběhlých zápisů do prvních tříd či pohovorech do přípravných ročníků. Zorientovaly jsme se v zákonných povinnostech rodičů a škol, pokud je dítěti doporučen odklad školní docházky.

           Touto debatou jsme zastřešily naší skupinovou a individuální práci s publikací Diagnostika dítěte předškolního věku, která nám slouží ke komplexní a ucelené představě, co by dítě v daném roce předškolního věku mělo umět.

           Povídání bylo velmi příjemné, maminky byly aktivní a informace je velmi zajímaly. Těšíme se na další debatu!

 

Autor: Alžběta Říhová, Koordinátorka Klubu matek. Je členem realizačního týmu projektu „Rodina Předlice“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.