Deskripce a analýza sociální exkluze v Plzni

Michal Růžička a kolektiv

Tento text je výsledkem dvou výzkumných počinů. Jedním z nich je kvalitativní předvýzkum, který v létě a na podzim 2005 v Plzni v prostředí sociálně vyloučených lokalit provedli David Henig, Michal Růžička a Ladislav Toušek. Od listopadu 2005 se poté Michal Růžička intenzivně věnoval výzkumu a analýze příčin, forem a důsledků sociální exkluze v rámci projektu Transition facility „Všichni jsme lidé“. Tento projekt byl realizován sdružením Forint (konkrétně pak Člověk v tísni – společnost při ČT o.p.s. spolu s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva, o.s.) a byl zaměřen na vytvoření metodiky pro potřeby monitoringu diskriminačních praktik namířených proti chudým a sociálně vyloučeným osobám a rodinám. Východiskem výzkumných prací a konceptuální bází interpretace získaných dat je teoretický a metodologický aparát sociální antropologie, resp. kvalitativní sociální vědy. Autoři vycházeli z teoretických i praktických znalostí zkoumané problematiky.

Stáhnout