Děti z venkova na severu Moldavska se učí pracovat s počítačem

Publikováno: 13. 9. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Děti z venkova na severu Moldavska se učí pracovat s počítačem
© Foto: Tereza Hronová

Když se kvůli pandemii COVID-19 uzavřely školy, děti a učitelé z celého světa se museli pomocí počítačů zapojit do distanční výuky. Ti z vesnice Cobani na severu Moldavska mají výhodu: organizace Neemia podporovaná Člověkem v tísni v rámci Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství financovaného EU pro ně organizuje lekce práce s počítačem.

„Tady si můžeš změnit font textu. Taky je možné pracovat s nadpisy,” vysvětluje Nelea Cechina plaché dívce za monitorem počítače. Nelea studuje IT na univerzitě v Kišiněvě. Na letní prázdniny se vrátila do své rodné vesnice. Spolu s dalšími mladými lidmi pracuje jako dobrovolník pro nevládní organizaci Neemia. „Jsem tu, abych děti naučila pracovat s programy Microsoft Office, Excel, Power Point a s platformami Zoom nebo Google Meet,” říká Nelea.

Victor Zama, zakladatel organizace Neemia, je vždy nablízku, aby také mohl pomoci: „Jestliže škola bude muset najet na online režim, bude výuka kvalitnější. Pro projekt jsme zakoupili čtyři notebooky a začali jsme s výukou se dvěma skupinami dětí z místních škol. Máme také asi 70 učitelů z celého okresu Glodeni. Poskytujeme jim školení, jak používat virtuální laboratoře,” vysvětluje Victor. Neemia provozuje centrum pro mládež v Cobani, kde lekce práce s počítačem probíhají.


V době pandemie COVID-19 vytváří Victor se svým týmem učitelům i žákům příznivější prostředí pro výuku. Společně zlepšují schopnosti žáků v oblasti IT, a to i v případě dětí ze sociálně slabých rodin. Učitelům pomáhají vést zajímavé a poutavé online hodiny. „Nově nabyté digitální dovednosti, které si učitelé i žáci osvojili, jsou celoživotní investice, protože je mohou dále využívat nezávisle na pandemii,” dodává Victor.

Neemia je jednou z organizací občanské společnosti podporovaných Člověkem v tísni v rámci Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství financovaného EU. Těmto organizacím se dostává školení a finanční podpory, aby byly lépe připraveny na zvládání pandemických situací. „Od počátku projektu v červenci 2020 obdrželo 11 organizací finanční prostředky na zmírnění dopadů COVID-19”, říká Cristian Slobodeaniuc, projektový manažer Člověka v tísni pro Moldavsko. „Organizace obdržely vybavení na distanční výuku, osobní ochranné prostředky pro snížení rizika šíření COVID-19, školení v oblasti financí, komunikace, monitoringu a hodnocení. Dále se účastní měsíčních koordinačních schůzek, na kterých dostávají naši podporu a rady, jak projekty efektivně řídit.

Cílem Programu solidarity v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství financovaného EU je zmírnit nepříznivé dopady COVID-19 a přispět k dlouhodobé socioekonomické odolnosti zranitelných skupin ve východní Evropě. Projekt realizuje Člověk v tísni v partnerství s Nizozemským helsinkým výborem a AFEW International a zahrnuje intervence v Arménii, Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině.

*****

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropské unie. Za jeho obsah nese výhradní odpovědnost Člověk v tísni a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie.


Autor: Tereza Hronová

Související články