Díky nové budově už se do školy vejdou všechny děti z vesnice

Publikováno: 22. 10. 2015 Doba čtení: 3 minuty
Díky nové budově už se do školy vejdou všechny děti z vesnice
©

Deset let od otevření první školy ze sbírky Postavme školu v Africe,  jsme 12. října slavnostně otevřeli již sedmnáctou sbírkovou školu ve vesničce Meja nedaleko etiopské Halaby.

Nová budova vznikla v areálu staré školy, která chátrá čím dál tím víc a tak hrozilo, že se místní děti nebudou mít brzy kde učit. Už takhle v Meji a okolí, kde žije téměř 5000 lidí, nemá přístup ke vzdělání jedno ze tří dětí. Navíc škola mohla nabídnout výuku jen od 1. do 7. třídy. Děti, které školu ukončily, už neměly možnost většinou studovat dál, protože jediná další škola v okolí je 2,5 kilometru daleko a její kapacity jsou značně omezené.

Nedostatek škol a jejich velká vzdálenost je hlavním problémem, proč většina dětí do školy nechodí nebo jí nedokončí, a rodin, které by mohly koupit dětem třeba kolo, málo,“ vysvětluje ředitel školy Abedula Usman. Navíc prostory pro výuku jsou často naprosto neodpovídající. „Tradiční etiopské školy se většinou staví jen ze dřeva a hlíny, často bez oken. Třídy jsou špinavé bez základního vybavení, jako je tabule nebo lavice, děti pak při vyučování sedí na zemi a učí se v tmavých přeplněných učebnách. Chybí hygienická zařízení a přístup k vodě,“ dodává ředitel.

#~gallery-1358~#

Místní komunita se proto rozhodla požádat úřady, aby přispěly na stavbu školy nové, ale bez úspěchu. Proto jsme se rozhodli podpořit školu my. „Díky pozemku, který poskytl jeden člen komunity, jsme mohli postavit školu novou, z cihel a s velkými okny. Škola má pět tříd a tak v ní bude dostatek místa i pro dalších 200 dětí, které tak do školy chodit nemohly, protože pro ně prostě nebylo místo. Navíc každá třída má lavice a speciální tabule,“ dodává Petra Vránová, bývalá vedoucí mise v Etiopii.Nová školní budova je také vybavena zařízením na zachytávání dešťové vody a novými latrínami.

Nové budovy si dnes ve vesnici všimne každý, není to ale jediná změna ve vzdělávání. Ze sbírky byly zakoupeny nové učebnice a knížky, které doposud ve škole chyběly. Možná největší změnu pak pocítí žáci na stylu vyučování. Člověk v tísni dlouhodobě pracuje s učiteli a ukazuje jim moderní vzdělávací metody. Děti tak mezi sebou v rámci školy více spolupracují, předávají si zkušenosti a nebojí se aktivně zapojit do hodiny.

Video z letní návštěvy kolegů na stavbě školy

Komunita je novou školou nadšená, ne jen, že se zapojila do průběhu stavby, ale díky tomu se rozhodla investovat do opravy staré školní budovy. „Nikdy předtím jsem takovou budovu školy neviděl. Je skvělou zprávou pro nás i pro další generace. Jsme organizaci Člověk v tísni opravdu vděční. Přáli bychom ostatním vesnicím, aby měly také takovou školu. Děkujeme!,“ nadšeně sděluje své dojmy pan Menicha Emm Surage, který věří, že jeho děti budou jednou doktoři nebo inženýři.

Velké díky, nejen z etiopské Meji, patří všem dárcům sbírky Postavme školu v africe a také žákům více než dvaceti českých škol, kteří již tradičně díky svým výkonům při Běhu pro Afriku významně přispěli na stavbu nové školy. Děkujeme!

Autor: