Dluhové poradenství za koronavirové krize

Publikováno: 21. 7. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Dluhové poradenství za koronavirové krize
© Kateřina Fuksová

Přestože to nejhorší z koronavirové epidemie máme snad již za sebou, mnoho lidí se z ekonomických důsledků vládních nařízení bude vzpamatovávat ještě dlouho. Člověk v tísni a zejména pracovníci dluhového poradenství byli v tomto období ještě vytíženější než kdy předtím a registrovali enormní nárůst klientů, kteří se chtěli poradit o své stávající situaci a hledali u nás nejen radu ale i pochopení a psychickou podporu. Jak práce našich „dluhařů“ vypadala a do jisté míry stále vypadá, si můžete přečíst na následujících řádcích.

Jakkoli koronavirus zastihl nepřipravené takřka všechny, v Člověku v tísni jsme začali jednat okamžitě. Přijali jsme veškerá potřebná opatření, aby naše služby byly klientům dostupné i v tomto čase. Téměř záhy došlo k navýšení časové i personální dotace naší telefonické helplinky zaměřené na dluhové poradenství, která byla nově v provozu každý pracovní den od 8 do 18 hodin. Na jejím fungování se podíleli dluhoví poradci ze všech koutů republiky, kteří se museli bleskově zorientovat v přílivu mnohdy nejasných vládních nařízení a na jejich základě pomáhat zájemcům s řešením jejich životních situací.

Z helplinky se tak takřka přes noc stal jeden z důležitých informačních kanálů, na který se obraceli i lidé, kteří do té doby pomoc Člověka v tísni nepotřebovali. O radu nám volali například podnikatelé, kteří měli problém orientovat se ve vládních opatřeních, či tzv. dohodáři, jejichž postavení bylo ve vztahu k náhradám mzdy dlouhou dobu velmi nejednoznačné a množství dotazů mířilo také směrem k ošetřovnému. Samozřejmě s koronavirem nezmizela témata „běžného“ poradenství, naopak se poptávka ještě navýšila, takže jsme se i nadále věnovali nárokům na dávky, problémům s bydlením, oddlužením a exekucím.

Do chodu helplinky se zapojili i někteří nováčci pražské pobočky, kterým koronavirová krize přerušila přijímání nových klientů a seznamování se s přímou prací. Pro ně to byla obzvlášť velká výzva, protože dosud neměli možnost zvyknout si radit okamžitě bez možnosti předchozí přípravy. Ačkoli není úplně jednoduché řešit komplexní životní situace po telefonu a osobní kontakt nám při práci rozhodně chyběl, snažili jsme se alespoň takto poskytovat služby na co nejvyšší úrovni, ať už ve smyslu právního poradenství či „pouhého“ popovídání si a psychické podpory.

A jak to bylo s tzv. volnými příjmy? Ještě před koronavirovou krizí mohli zájemci o poradenství přijít každé pondělí a středu kdykoliv během celého dne bez předchozího objednání do jedné z pražských poboček Člověka v tísni na jednorázovou konzultaci. V rámci koronavirových opatření jsme sice museli upravit podmínky, ale lidem jsme byli k dispozici i v tomto období. Bylo třeba se telefonicky objednat a sjednat si konkrétní termín, abychom zabránili kontaktům mezi klienty a měli na každého dostatek času. 

Dva pracovníci přijímali telefonické hovory, což znamenalo trpělivě vyslechnout klientův příběh a jeho potřeby, a vyhodnotit, jakým způsobem mu poskytnout nejúčinnější pomoc. Někdy bylo možné vyřídit vše po telefonu, jindy byl klient objednán na jednorázovou konzultaci. Konzultace jsme poskytovali za potřebných hygienických opatření ve venkovním stanu na dvorku před smíchovskou pobočkou. V případě neodkladných záležitostí, kdy hrozilo nebezpečí uplynutí lhůty k učinění nějakého úkonu, jsme si potřebné dokumenty posílali mailem. Klientům jsme sepisovali různá odvolání, psali námitky, žádosti – prostě vše, co jim mohlo alespoň částečně ulehčit už tak tíživou situaci. A zájem byl opravdu velký.

A i když se vše začíná postupně navracet do původních kolejí, některá opatření zůstávají v platnosti, protože se zkrátka osvědčila. Například z „volného“ příjmu klientů se stal „mírně řízený“, kdy si klient telefonicky zajistí termín a při té příležitosti informuje, s čím bude potřebovat poradit. Poradce může dopředu obstarat podklady, případně zjistit potřebné informace, což je při velmi širokém záběru oblastí, ve kterých poskytujeme poradenské služby, pro klienta velká výhoda a konzultační čas našeho „dluhaře“ je využit na maximum.

................................................

Dluhové poradenství Člověka v tísni je financováno z OPZ - Operační program Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a realizováno v projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011261 „Člověk na cestě k oddlužení“


Autor: Jana Pospíšilová, Petra Švédová, Kateřina Fuksová

Související články