Dovedu to pochopit? - Didaktická příručka

Varianty (kol.)

Výukový materiál „Dovedu to pochopit?“ (didaktická příručka a CD-ROM) je využitelný především pro výuku průřezových témat multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech nebo osobnostní a sociální výchova.

Materiál se zabývá aktuálními společenskými otázkami, které jsou do českého školství nově zaváděny právě prostřednictvím takzvaných průřezových témat. Ta jsou pro většinu škol i pedagogů novinkou, a proto se mnoho z nich potýká s nedostatkem publikací a materiálů, s nimiž by při práci s těmito tématy mohli pracovat.

Metodické materiály projektu „Dovedu to pochopit?“ jsou navíc příkladem moderních didaktických materiálů využívajících zapojení audiovizuálních médií (filmové klipy, hudba, úryvky z rozhovoru) do výuky. Zároveň jsou vhodné pro pedagogy, kteří pracují s interaktivními metodami výuky (diskuze, skupinová práce).

Práce s uvedenými průřezovými tématy vede k rozvoji komunikativních, sociálních a občanských dovedností. Slouží tak k naplňování cílů základního i středoškolského vzdělávání.
Co najdete v příručce ? 

Příručka „Dovedu to pochopit?“ se věnuje pěti tématům multikulturní výchovy:

* Holocaust
* Život v ghettu
* Migrace
* Mezináboženská tolerance
* Nesnášenlivost v hudbě

Ke každému tématu v příručce naleznete tyto materiály:

* Program modelového semináře
* Informace pro učitele
* Slovníček základních pojmů
* Seznam doporučené literatury a internetových odkazů

Autory textů obsažených v příručce jsou kromě pracovníků společnosti Člověk v tísni odborníci, kteří se daným tématům dlouhodobě věnují a mají s nimi bohaté zkušenosti.
Co najdete na CD-ROMu? 

CD-ROM „Dovedu to pochopit?“ obsahuje:

* Všechny texty obsažené v příručce zpracované v přehledném webovém rozhraní i s aktivními internetovými odkazy a navíc:
* dva videoklipy (k tématům Holocaust a Nesnášenlivost v hudbě)
* audiozáznamy rozhovorů a jejich úryvků, s nimiž se pracuje v seminářích

Pro koho je tento materiál? 

Metodický materiál projektu „Dovedu to pochopit?“ je určen především pedagogům a pedagožkám středních škol. Těm by měl umožnit vyučovat o na první pohled složitých tématech jako tolerance k různým národům, kulturám a náboženstvím netradičním způsobem za využití písní, videoklipů a různých metod interaktivní výuky. Využít jej ale mohou i pedagogové vyšších ročníků základních škol a další pedagogičtí pracovníci a pracovnice - třeba pedagogové volného času nebo ti, kteří pracují s dětmi v různých dětských organizacích.
Jak získat tento materiál? 

Tento materiál je k dispozici již jen v elektronické podobě.

Stáhnout