Dva měsíce poté: Naše pomoc po zemětřesení v Sýrii a Turecku

Publikováno: 6. 4. 2023 Doba čtení: 4 minuty
Distribuce hygienických potřeb a dek v Turecku.  Financováno díky sbírce SOS zemětřesení Sýrie a Turecko
© Foto: Kieran Seager

Již dva měsíce zaměstnanci Člověka v tísni (ČVT) nepřetržitě pracují, když pomáhají s následky zemětřesení, které 6. února zasáhlo Turecko a severozápadní Sýrii. Potřeba pomoci je vysoká a ČVT v obou zemích pokračuje v práci. 

Pomoc v severozápadní Sýrii

V provincii Idleb, kde ČVT poskytuje pomoc již více než deset let, zasáhlo zemětřesení asi 3 miliony lidí. Po dvou měsících od této katastrofy stále potřebují i tu nejzákladnější, životní pomoc.

Druhý měsíc po neštěstí distribuoval Člověk v tísni v zasažených místech v severozápadní Sýrii přikrývky, hygienické potřeby, oblečení a 283 hotových jídel a to díky sbírce SOS zemětřesení Sýrie a Turecko. Zemětřesení vážně zasáhlo 148 měst a obcí na severozápadě Sýrie a mnoho obyvatel teď žije v provizorním bydlení nebo stanech. Protože přišli skoro o všechno, jsou tyto věci a potraviny prvním krokem k tomu, aby se celé domácnosti mohly zase postavit na vlastní nohy. Z Česka byly poslány dva kamiony základních věcí, jako jsou matrace, deky a plachty. Ty dorazily do Sýrie minulý týden a budou brzy distribuovány. 

Kromě toho ČVT s finanční podporou Úřadu pro humanitární pomoc USAID, Stichting Vluchteling (Nizozemská nadace pro uprchlíky) a dalších institucionálních dárců distribuuje finanční pomoc pro tisíce ohrožených rodin. Tyto peníze mohou použít na nákup základních věcí, od potravin po oblečení a stany.

Další finanční pomoc bude ČVT poskytovat také v souvislosti se záplavami na severozápadě Sýrie. Aby toho nebylo málo, prudké deště způsobily, že se řeka Orontes vylila z koryta a způsobila rozsáhlé záplavy. Zaplaveno bylo nejméně 50 táborů a v mnoha žili vnitřní uprchlíci, kteří při zemětřesení přišly o své domovy.

Přispějte do sbírky SOS zemětřesení Sýrie a Turecko

Organizace ČVT okamžitě začala s pomocí těm, které povodně zasáhly a plánuje pomáhat také ve dvou táborech pro vnitřní uprchlíky. Jednorázovou finanční pomocí v hodnotě 150 USD tak podpoříme 290 domácností. Větrné bouře v táborech zpustošily stany a provizorní přístřešky a ČVT tak našel další tři tábory, kde je potřeba pomoci. V nich dostane t finanční pomoc 450 domácností. 

Extrémní počasí zhoršilo již tak zoufalou humanitární situaci v severozápadní Sýrii. Aby bylo zmírněno utrpení ohrožených rodin, poskytuje ČVT peníze také v rámci pomoci s přípravami na zimu. Díky těmto penězům budou rodiny lépe připraveny na nepříznivé počasí a budou si moci koupit jídlo, teplé oblečení a materiál na zátop. 

Ačkoli jsou humanitární potřeby stále velké, počítá se s jejich nárůstem a zmírnit následky zemětřesení trvá, dívá se naše organizace stále dopředu. Díky prostředkům Evropské unie mohl ČVT začít distribuovat finanční pomoc rodinám a pomoci jim opravit škody na domech. V březnu jsme podpořili 421 domácností na 12 místech v severozápadní Sýrii. Na severozápadě Sýrie bylo poškozeno nebo zcela zničeno více než 10 000 budov. Aby se lidé mohli vrátit domů, jsou potřeba opravy.

ČVT dále finančně podporuje Úřad pro humanitární pomoc USAID a Stichting Vluchteling (Nizozemská nadace pro uprchlíky) a realizuje program "peníze za práci", který zaměstnává místní obyvatele při odklízení trosek a sutin po zemětřesení. Tento projekt má dva pozitivní dopady, protože vytváří pracovní příležitosti a zároveň pomáhá při renovaci země. 

Pomoc v Turecku

V Turecku žije po zemětřesení 2,3 milionu lidí v oficiálně i neoficiálně zřízených táborech. ČVT rozšířil svou pomoc do Nurdağı v provincii Gaziantep. Díky penězům vybraným ve sbírce SOS zemětřesení Sýrie a Turecko byly distribuovány přikrývky a hygienické balíčky pro rodiny, které při zemětřesení tragicky přišly o své domovy.

Současně ČVT v uplynulém měsíci daroval 500 přikrývek a desítky tisíc dolarů své místní turecké partnerské nevládní organizaci Kırkayak Kültür. Tyto dary umožnily organizaci Kırkayak rozšířit pomoc chudým romským obyvatelům Gaziantepu a distribuovat přikrývky, potraviny, pleny, oblečení a další věci.

Ze sbírky poskytl ČVT finance také turecké nevládní organizaci İnsana Değer Derneği (IDD), aby jí usnadnil práci při distribuci přímotopů, dek, a hygienických balíčků, do těžce poškozených oblastí v provincii Adıyaman a v Şanlıurfa. Stejně tak, jako v Sýrii, i v Turecku (ve městech Adıyaman i Şanlıurfa) proběhly přívalové deště a následné povodně, které si vyžádaly nejméně 14 mrtvých.

Další dary od Stichting Vluchteling (Nizozemská nadace pro uprchlíky) umožnily také distribuci mobilních záchodů v samotném městě Adıyaman, kde bylo v centru města zřízeno více než 40 stanových městeček. Provinčním úřadům bylo darováno jich bylo darováno 48 a budou rozmístěny v místech, kde žijí stovky vnitřních uprchlíků. 

Autor: Kieran James Seager, ČVT

Související články