Etnická segregace v bydlení

Andrea Baršová

Práce se snaží o vysvětlení fenoménu etnické segregace v oblasti bydlení v české současnosti. Publikace se snaží zohlednit i vznikající segregační trendy a souvisejících problémy u nových etnických menšin - komunit imigrantů. Nezbytně se však soustřeďuje na problémy bydlení části romské menšiny. Zde se v několika posledních letech staly segregační tendence nejzřetelnějšími a nejpalčivějšími.
 
Je to téma aktuální, avšak citlivé. Dovede vyvolat v mnoha lidech emoce, které mohou brzdit rozumnou diskusi. Jedním z cílů práce je přispět ke konstruktivnímu dialogu tím, že se snaží popsat problémy bydlení etnických minorit s důrazem na segregační trendy a související konflikty co nejobjektivněji.

Stáhnout