Fakta o humanitární pomoci

Humanitární pomoc rychle reaguje na vypuknutí krize, ať už jde o přírodní katastrofu (povodně, sucho nebo zemětřesení), či válečný konflikt, který zasáhne civilní obyvatele. Jejím smyslem je chránit lidské životy, zmírnit lidské utrpení a zachovat lidskou důstojnost.
Humanitární pomoc reaguje na momentální krizi a poskytuje se jen po dobu, kdy postižená oblast není schopna fungovat samostatně. Tím se liší od rozvojové spolupráce, která dlouhodobě pomáhá lidem vymanit se z chudoby.

Stáhnout