Fakulty doučují. Co přinesl rok existence naší iniciativy?

Publikováno: 1. 7. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Fakulty doučují. Co přinesl rok existence naší iniciativy?
© pexels.com

Před rokem jsme po první vlně koronaviru založili iniciativu "Fakulty doučují", která má za cíl dohnat výpadek škol a zmenšit významné rozdíly mezi žáky. Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a vysokými školami jsme za rok propojili 1500 žáků z 333 základních škol s 600 studenty vysokých škol, kteří mohli v rámci svých povinných praxí doučovat.

Na jaře roku 2020 se zkomplikovala situace ve školách razantním omezením prezenční výuky v rámci protiepidemických opatření. Přenesení výuky do domácího prostředí ale nebylo v případech mnoha rodin natolik úspěšné, aby nevznikaly či se dále neprohlubovaly významné rozdíly v získaných znalostech a dovednostech žáků.

Člověk v tísni, Národní pedagogický institut a 23 fakult vysokých škol a vzdělávacích programů v přímé reakci na tuto složitou situaci zapojilo studenty, kteří mohli v rámci svých povinných praxí realizovat individuální či skupinové doučování žáků, osobně i on-line.

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Během celého školního roku požádalo o doučování prostřednictvím webového formuláře pro své žáky 333 základních škol. Ve více než polovině škol doučovalo cca 600 studentů cca 1500 žáků.

Školu, ve které budou doučovat, si vybírali VŠ studenti sami. Poptávka po doučování převyšovala množství studentů, kteří se mohli doučování věnovat. Doučování probíhalo ve všech krajích vyjma Zlínského, z důvodu nedostatku studentů.

Iniciativa získala 3. místo v letošním ročníku soutěže EDUína. Soutěž EDUína pravidelně oceňuje inovativní projekty, které pomáhají měnit vzdělávání v Česku. 
Porota ocenila spolupráci veřejných i soukromých škol, neziskové organizace a přímo státem řízené organizace, podporu sociálně znevýhodněných dětí a snahu o zavedení systémové změny.


Zapojené školy

Během celého školního roku se s větším či menším počtem doučujících studentů zapojilo těchto 23 subjektů:

Pedagogické fakulty

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta
 • Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta
 • Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta
 • Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 • Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem – Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
 • Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta

Fakulty/VOŠ/organizace vzdělávající učitele

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Filozofická fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta
 • Učitel naživo
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem – Přírodovědecká fakulta
 • Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta
 • Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Univerzita Karlova – Filozofická fakulta
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta
 • Univerzita Pardubice – Fakulta filozofická
 • VOŠ JABOK

Další fakulty

 • České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická
 • Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
Doučování je během letních prázdnin pozastaveno, ale spolupráce s VŠ/VOŠ bude nadále pokračovat. Nově bude možné poptávat studenty k doučování na začátku školního roku 2021/2022 na webu: zapojmevsechny.cz/doucovani.


Co říkají o doučování studenti a školy?

Studenti si pochvalují, že se při doučování naučili nejčastěji trpělivosti a také lépe a srozumitelněji učit a vysvětlovat danou látku. Za důležité pro práci s dětmi studenti považují hlavně individuální přístup, tedy porozumět procesu chápání dětí a jejich pohledu na svět

 • „Pokud chceš jednou učit, tak proč nezačít doučováním?“
 • „Skvělá zkušenost a praxe, která se může hodit v budoucím povolání.“
 • „Každý si zaslouží vzdělání, nebojte se pomáhat, pomozte těm, kteří jsou znevýhodnění v dnešní době, ale i těm, kteří potřebují pomoct za normálních podmínek a tím spíš teď.“
 • „Jenom bych vzkázala to, že pro budoucí učitele je to poměrně kvalitní praxe a je hezký pocit, že jsme někomu v tak nelehké situaci mohli pomoci.“


Většina škol hodnotí přínos doučování známkou 1 nebo 2. Školy chtějí nadále využívat studenty k doučování, potřebovaly by více studentů.

 • „Doučující studenti byli velice šikovní, pracovití, pečliví. Moc nám pomohli zejména s přípravou žáků na přijímací zkoušky.“
 • „Ráda bych pochválila budoucí paní učitelku, byla s ní skvělá domluva a kluky to s ní moc bavilo. Odvedla s nimi velký kus práce.“
 • „Děkujeme za nabídku a za zájem se touto tématikou zabývat. Je s Vámi výborná spolupráce.“


Autor: Filip Chládek

Související články