Festival Jeden svět a sbírka SOS Svoboda: Pomáháme lidem, kteří bojují za lidská práva

Publikováno: 20. 3. 2024 Doba čtení: 5 minut
SOS Svoboda Relaunch
© Foto: PIN

Dnes začíná lidskoprávní festival Jeden svět. Opět českému publiku představí ty nejpůsobivější snímky s lidskoprávní tématikou. My ale už téměř 30 let pomáháme chránit lidskoprávní aktivisty i přímou podporou. A sbírka SOS Svoboda, vyhlášená symbolicky vloni 17. listopadu, umožňuje všem se k naší pomoci připojit.

Převážíme běloruské studenty do bezpečí. Pomáháme rodinným příslušníkům zatčených aktivistů v Kazachstánu. Zasazujeme se o propuštění vězněných aktivistů v Ázerbájdžánu. Obhájci lidských práv usilují po celém světě o lepší a spravedlivější společnost. 

Často ale také bojují o holý život.

Díky vašemu daru je převezeme do bezpečí, zaplatíme jim právníka nebo psychologa, a pokud jsou ve vězení, budeme bojovat za jejich propuštění. Pomáháme stále většímu počtu lidí. 

Za poslední 3 roky jsme takto každoročně pomohli více než 740 ohroženým osobám.

„Ideály Listopadu 1989 jsou pro mne dodnes živé, a právě proto se na Vás obracím. SOS SVOBODA je výzva k pomoci lidem v zemích, kde svoboda není, a proto tam Člověk v tísni pracuje. Pomáháme lidem, kteří se snaží o obranu lidských práv, nezávislé informování, staví se veřejně proti korupci, sledování, nezákonnému zadržování, mučení a útlaku a sami přitom často riskují svobodu, zdraví a někdy i své životy. Přidejte se prosím a pomozme společně lidem, kteří za svobodu a lidská práva bojují s odvahou, vírou a nadějí, tak jako kdysi my.“ – Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni


„Peníze ze sbírky využijeme na psychosociální podporu aktivistů a organizací a na flexibilní přímou pomoc pronásledovaným a politickým vězňům a jejich rodinám, která umožní pokrýt například náklady na právní pomoc, zdravotní péči, náklady na život a případnou relokaci do bezpečí. Zároveň z těchto prostředků budeme poskytovat i urgentní flexibilní granty klíčovým aktérům občanské společnosti v naších cílových zemích v případě nečekaných situací. Člověk v tísni je spolehlivým partnerem, na kterého se místní občanská společnost může obrátit v případě nouze.“ – Nadiia Ivanova, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii.

Co pro ochranu lidských práv děláme

Podáváme pomocnou ruku občanské společnosti

Pomáháme lidem, kteří hájí lidská práva a základní svobody. Podporujeme právníky, novináře, aktivisty, umělce i blogery, kterým hrozí fyzická, psychická či digitální újma nebo perzekuce ze strany státu.

Ty, kteří se ocitli v ohrožení, pomáháme přemístit do bezpečí, zajistíme jim právníka, finance na cestu nebo psychologickou pomoc.

Jen za poslední tři roky jsme poskytli ochranu a pomoc více než 2100 lidem lidem ve 20 zemích.

Pořádáme školení, workshopy a stáže

Členům nezávislých občanských organizací pomáháme se vzděláním a rozvojem.

Pořádáme pro ně školení, workshopy, studijní cesty a stáže, aby se spojili s podobnými organizacemi a naučili svou činnost organizovat a rozvíjet.

Každoročně podpoříme aktéry občanské společnosti téměř 200 projekty a granty v různých formách, oblastech zaměření a úrovních financování.
Informujeme politiky a zákonodárce

Setkáváme se s klíčovými politiky a politickými představiteli na národní i mezinárodní úrovni. Informujeme je o problémech lidskoprávních aktivistů a navrhujeme aktivity a změny, které by zlepšily jejich osud a vedly k systémovým změnám.

Ročně se účastníme desítek až stovek takových advokačních setkání, v České republice i v zahraničí.

Kde působíme

V současnosti působíme na 4 kontinentech a 20 zemích a regionech: ve východní Evropě (Ázerbájdžán, Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina), ve Střední Asii, Latinské Americe (Kuba, Venezuela, Ekvádor, Honduras a Nikaragua), v severní Africe (Egypt, Libye) a jihovýchodní Asii (Vietnam). Poskytujeme rovněž ochranu Ruským aktivistům v exilu, kteří pokračují ve své práci ze zahraničí, např. přímou pomocí při relokacích či psychosociální podporou.

Osobní příběhy lidí, kterým jsme pomohli

V posledních třech jsme každý rok podpořili okolo 790 aktivistů, blogerů a novinářů. Pomohli jsme 385 lidem přesunout se do bezpečí. Pronásledovaným jsme zaplatili právníka a poskytli psychologickou pomoc.
Pomohli jsme pěti běloruským pronásledovaným studentům

V letech 2020 a 2021 byly zatčeny tisíce běloruských studentů za účast na pokojných protestech proti falšování prezidentských voleb. Mnozí z nich byli následně za své názory trestně stíhání a místo dokončení vzdělání strávili několik let jako političtí vězni.

Prostřednictvím přímé finanční a psychologické podpory jsme pomohli pěti běloruským studentům odsouzeným na 2,5 roku vězení po propuštění přesídlit do bezpečné země. Zorganizovali jsme pro ně skupinový rehabilitační program, během kterého se mohli propracovat traumatizujícími zkušenostmi, a pomohli jsme jim znovu získat kontrolu nad svými životy. Díky naší podpoře jsou nyní všichni opět zapsáni ke studiu na zahraničních univerzitách a mohou žít normální život v bezpečném prostředí. Zároveň studenti otevřeně hovoří o svých zkušenostech, pořádají akce a usilují o propuštění politických vězňů v Bělorusku.

Podpořili jsme rodinu politického vězně ze Střední Asie

V Kazachstánu byl zadržen a vazebně stíhán známý investigativní novinař pouze za to, že upozorňovat na korupční kauzy a porušování práv ze strany vládnoucího režimu. Po jeho zatčení zůstala jeho manželka, která byla v té době na mateřské dovolené se třemi nezletilými dětmi, úplně sama a bez prostředků. Nebylo jasné, zda a na jak dlouho bude její manžel odsouzen. Nabídli jsme jí psychologickou podporu a poskytli finanční pomoc na pokrytí základních životních potřeb. Navzdory riziku žena pokračuje ve veřejné podpoře práci svého manžela a usiluje o spravedlnost pro nespravedlivě uvězněné.

Přemístili jsme osobu v ohrožení z Ázerbájdžánu do bezpečné země

Ázerbájdžán patří mezi nejméně svobodné země na světě. Je sužován korupcí, tvrdou kontrolou médií i potíráním veškerých lidskoprávních organizací. Zemi po desetileté vládne železnou rukou klan rodiny Alievů.

27letá Aysel (nejedná se o její pravé jméno) je lidskoprávní a feministická aktivistka, která byla ve své rodné zemi dlouhodobě pronásledována kvůli svému zapojení do aktivit občanské společnosti, snahám o rozvoj aktivních místních komunit a zlepšení situaci žen v regionech. Opustit zemi se rozhodla poté, co si uvědomila, že je neustále sledována tajnou policií. Pomohli jsme jí vycestovat z Ázerbájdžánu a poskytli základní finanční podporu, aby se mohla přestěhovat do bezpečnější země. Ve svoji práci pokračuje ze zahraničí a doufá, že se do Ázerbájdžánu v budoucnu bude moct opět vrátit. Její pravé jméno proto z bezpečnostních důvodů nemůžeme zveřejnit.

Autor: Ondřej Lukáš, Media manager PIN

Související články