Humanitární organizace varují před humanitární katastrofou, pokud Rada bezpečnosti neobnoví rezoluci umožňující přeshraniční pomoc do Sýrie

Publikováno: 1. 7. 2022 Doba čtení: 5 minut
Humanitární organizace varují před humanitární katastrofou, pokud Rada bezpečnosti neobnoví rezoluci umožňující přeshraniční pomoc do Sýrie
© Foto: ČVT

Skupina 29 nevládních organizací varuje před humanitární katastrofou, pokud nebude do 10. července obnovena rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která umožňuje dodávky životně důležité pomoci a služeb za hranice Sýrie. V sázce je přístup k potravinové pomoci, očkování proti covidu-19, důležitým zdravotnickým potřebám a základním službám včetně zdravotní péče. Jde také o přístup k čisté vodě a vzdělání pro miliony Syřanů, kteří jsou na tuto pomoc v současné době odkázáni.

Nevládní organizace naléhavě žádají Radu bezpečnosti, aby pro Syřany na severozápadě země, kde nyní potřebuje humanitární pomoc rekordních 4,1 milionu lidí, z nichž většinu tvoří ženy a děti, tento nezbytný záchranný koridor  zachovala. Vzhledem k tomu, že jejich potřeby stále rostou v důsledku pokračujícího konfliktu, hospodářského poklesu, sucha a kovidu-19, humanitární agentury varují, že uzavření tohoto koridoru by způsobilo neomluvitelné utrpení.

V roce 2021 umožnilo povolení Rady bezpečnosti OSN distribuovat přeshraniční pomoc humanitárním organizacím, aby se měsíčně dostaly k více než 2,4 milionu lidí na severozápadě země a poskytly potraviny 1,8 milionu lidí, nutriční pomoc 85 000 lidí, vzdělání pro 78 000 dětí, přístup k životně důležitým hygienickým balíčkům pro 250 000 žen a dívek a důležité zdravotnické potřeby a zásoby, které lidem pomohou přežít chladné zimní měsíce. Nevládním organizacím je jasné, že zrušení tohoto koridoru bude mít na civilní obyvatelstvo zničující humanitární dopady a že k němu neexistuje žádná funkční alternativa.

Nevládní organizace vyzývají Radu bezpečnosti, aby jednala pouze na základě zásad lidskosti a přeshraniční rezoluci znovu schválila na dalších 12 měsíců. Nevládní organizace uvádějí, že cokoli kratšího než dvanáctiměsíční prodloužení by ohrozilo humanitární pomoc těsně před krutými zimními měsíci, kdy je obyvatelstvo žijící v táborech nebo v poškozených domech, často v chatrných stanech nebo provizorních přístřešcích, zranitelnější vůči přírodním živlům a potřebuje naléhavě širší podporu, aby přežilo. Pokud by nebyl schválen přeshraniční koridor, civilisté, kteří tuto životně důležitou pomoc potřebují, by od ní byli odříznuti.

David Miliband, prezident a generální ředitel Mezinárodního záchranného výboru, řekl: „Nyní nastal čas, aby Rada bezpečnosti OSN změnila kurz a ukázala, že dokáže upřednostnit životy lidí před politikou. Jedinou hnací silou jejího rozhodování v Sýrii by měla být humanitární realita na místě. Humanitární důvody pro přeshraniční pomoc jsou dnes zřejmější než kdykoli předtím, neboť ji potřebuje více než 14 milionů Syřanů, což je o 50 % více než v roce 2014. Syřané potřebují více humanitární pomoci a lepší přístup k ní, nikoliv menší. Opětovné povolení přístupu do Bab al-Hawa na 12 měsíců je naprosté minimum. Zajistí, aby se pomoc, včetně základních léků a zásob, vakcín proti covidu-19 a očkování pro děti, mohla dostat k Syřanům, kteří pociťují ty nejnaléhavější potřeby, co nejpřímějšími cestami. Neobnovení by znamenalo riziko kolapsu nemocnic, zdravotnických středisek a mobilních klinik, které v době zvýšené potřeby slouží více než 4 milionům lidí na severozápadě země."

Sofia Sprechmann Sineirová, generální tajemnice CARE International, řekla: „Co má dělat syrská matka, která se jedenáctého července probudí a zjistí, že potravinová pomoc pro ni a její děti bude přerušena? Jak byste oznámili 97 000 těhotných žen, že budou muset žít bez akutní porodnické a poporodní péče? Jak přežije šestičlenná rodina nadcházející zimu bez tepla a stavebního materiálu na opravu zatopených stanů? Rada bezpečnosti OSN musí dostát své odpovědnosti a zajistit, aby tato záchranná přeshraniční pomoc pro Syřany na severozápadě země zůstala zachována po dobu dalších 12 měsíců."

Husni Al-Barazi, Founder of Big Heart Foundation, Chairman of ARCSřekl: „Řekněme si to jasně: Syřané zažívají největší hlad od začátku konfliktu před více než deseti lety. Cena základních potravin za posledních 18 měsíců vzrostla až o 86 % a stále se zvyšuje, zatímco kupní síla rodin je na historickém minimu. Nejhorší sucho, s nímž se země potýká za posledních 70 let, jen dále prohloubí nedostatek potravin v roce 2022 i v dalších letech. Pro mnoho rodin v severozápadní Sýrii je pomoc dodávaná přes hranice přes přechod Bab Al-Hawa jediným zdrojem potravin. Světový potravinový program poskytuje každý měsíc přes tento přechod potraviny 1,4 milionu Syřanů. Pokud Rada bezpečnosti nepodpoří obnovení humanitárního koridoru, jsem znepokojen, protože varuji, že více než 1 milion lidí bude ohrožen ztrátou této potravinové pomoci. Jsme humanitárními aktéry v první linii, kteří každý den poskytují pomoc milionům Syřanů v nouzi. Vyzýváme Radu bezpečnosti, aby se na nás dívala touto optikou: Humanita - Neutralita - Nestrannost - Nezávislost v nejlepším zájmu lidstva. Musíme si při této obnově zajistit jejich podporu. Je nepochopitelné, jaké katastrofální podmínky by nám neobnovení koridoru přineslo."

Andrew J. Morley, World Vision International President and CEOřekl: ,,Všichni, kdo se chtějí na obnově podílet, se mohou těšit na to, že se jim podaří obnovu provést. Na této přeshraniční pomoci závisí přežití více než milionu dětí v severozápadní Sýrii . Jejich životy se v uplynulém roce ponořily do dalšího chaosu a utrpení, protože se najednou sbíhá tolik krizí; což ještě umocňuje bolest z konfliktu, který se táhne již mnoho let. Odříznutí této životně důležitého záchranného koridoru v době, kdy je tak zoufale potřebná, by mělo pro ty nejzranitelnější osoby katastrofální a srdcervoucí důsledky."

Níže podepsaní: 

International Rescue Committee

CARE International

World Vision International

Save the Children

Norwegian Refugee Council

Oxfam

Mercy Corps

Concern Worldwide

Humanity & Inclusion - Handicap International

InterAction

Syrian American Medical Society – SAMS

Big Heart Foundation

Islamic Relief

Christian Aid

GOAL

American Relief Coalition for Syria (ARCS)

Syrian Forum

Syria Relief & Development (SRD)

Syria Relief

SEMA

People in Need

Relief International

Global Communities

MedGlobal

Rahma Worldwide Aid and Development

Hand in Hand for Aid and Development (HIHFAD)

Al-Sham Humanitarian Foundation – AHF

Swasia Charity Foundation

NuDay

Autor: ČVT

Související články