I beznadějné případy lze úspěšně vyřešit

Publikováno: 25. 1. 2017 Doba čtení: 1 minuta
I beznadějné případy lze úspěšně vyřešit
© Lukáš Svoboda

Nový rok ve službě poskytované obětem trestných činů nám začal pozitivní zprávou. Jde o klientku, jejíž rodině bylo hrozným způsobem ublíženo, a která nás kontaktovala pět minut po dvanácté. Veškeré nároky klientky vůči pachateli zločinu se staly kvůli státní legislativně nevymahatelné a „nespadala ani do žádné kolonky“, která by alespoň nepřímou cestou zmírnila ztráty způsobené pachatelem. 

Nový rok ve službě poskytované obětem trestných činů nám začal pozitivní zprávou. Jde o klientku, jejíž rodině bylo hrozným způsobem ublíženo, a která nás kontaktovala pět minut po dvanácté. Veškeré nároky klientky vůči pachateli zločinu se staly díky státní legislativně nevymahatelné a „nespadala ani do žádné kolonky“, která by alespoň nepřímou cestou zmírnila ztráty způsobené pachatelem.

Naštěstí se nám podařilo kontaktovat jednu nejmenovanou nadaci, která alespoň částečně klientce v její nelehké situaci zmírní její strádání nemalým finančním příspěvkem.

Někdy se pomoc obětem nemusí soustředit jen na čiré uplatňování práv oběti trestných činů a někdy se nalezne řešení, které z počátku nikoho nenapadlo. A tak tomu bylo i v tomto případě.

Služba Pomoc obětem trestných činů při Člověku v tísni, o. p. s., pobočka Karlovy Vary sídlí na adrese Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary – Drahovice a poskytuje jí Mgr. Filip Bufka (tel. 778 473 399 či e-mail filip.bufka@clovekvtisni.cz) a Tereza Svobodová, DiS. (tel. 778 474 989 či e-mail tereza.svobodova@clovekvtisni.cz).

Služba je financována z prostředků Ministerstva spravedlnosti České republiky.

 

 

 

 

Autor: Filip Bufka, Právník

Související články