Inspirace z Jednoho světa na školách: Studenti v Angole bojují proti vzteklině

Publikováno: 9. 2. 2024 Doba čtení: 2 minuty
 Inspirace z Jednoho světa na školách: Studenti v Angole bojují proti vzteklině
© Foto: Hwimma Conceição Rodrigues

Angola je první africkou zemí, kde jsme zavedli náš projekt Jeden svět na školách. Mladí studenti zemědělsko-technického oboru v angolském městě Huambo tak měli možnost zúčastnit se promítání jednoho ze vzdělávacích filmů, a navíc dostali grant, aby mohli podpořit místní komunitu. Rozhodli se, že budou bojovat proti vzteklině, která se v jejich regionu rozšířila.

Jeden svět na školách se zaměřuje na vzdělávání a osvětu prostřednictvím promítání filmů a dokumentů. Studenti tak mají možnost rozšířit si obzory především v globálních tématech, jako jsou sociální a environmentální problémy, klimatická odpovědnost, práva žen nebo aktivizace komunit. Tyto filmy podněcují studenty k zamyšlení nad jejich rolí ve společnosti a nad způsoby, kterými mohou přispět k vytvoření bezpečného a zdravého prostředí.

Grant od Jednoho světa na školách byl pro místní studenty velmi důležitý. Získali totiž prostředky na to, aby mohli založit komunitní iniciativu, ze které mají velkou radost, protože tak mohou přispět k řešení potíží.


Studenti vyhodnotili, že jedním z velkých problémů v jejich městě je vzteklina. Nejen, že výrazně ohrožuje především zdraví zvířat, ale může být nebezpečná také pro místní lidi. Studenti oboru živočišné výroby se proto rozhodli zahájit osvětovou kampaň proti vzteklině.

Kampaň poukazovala především na důležitost očkování zvířat, aby byla vůči vzteklině imunní. Zaměřila se ale také na nebezpečí, které může vzteklina představovat. Studenti tak informovali své sousedy a známé o hrozbách, které s sebou vzteklina nese a o důležitosti vakcinace.


Přestože má tato iniciativa velký potenciál, museli se studenti potýkat s různými překážkami a myslet inovativně. Bylo potřeba, aby posoudili, zda je jejich řešení dlouhodobě udržitelné, jestli je jejich kampaň efektivní nebo přijít na způsob, jak vyřešit logistické problémy s masovým očkováním zvířat.

Tato studentská iniciativa ukazuje, že vzdělávání inspiruje mladé lidi, aby měnili svět kolem sebe. Kampaň proti vzteklině je důkazem toho, že mají zájem vytvořit lepší a bezpečnější prostředí pro všechny. 


Autor: Hwimma Conceição Rodrigues

Související články