Boj s covid-19 v Iráku pokračuje: Učitelé i díky novým nástrojům zachraňují dětem vzdělání

Boj s covid-19 v Iráku pokračuje: Učitelé i díky novým nástrojům zachraňují dětem vzdělání

Publikováno: 23. 4. 2021 Doba čtení: 3 minuty

Už déle než rok je COVID-19 realitou našich každodenních životů. S nastalou situací jsme se naučili být co nejkreativnější a vytěžit maximum z nástrojů a technologií, které máme k dispozici. To platí i pro studenty a učitele po celém světě, kteří se snaží, aby nezůstávali pozadu.

Na začátku letošního jarního semestru se většina škol v Iráku částečně otevřela, když se zavedl model kombinované prezenční a distanční výuky. Případů COVID-19 ale začalo opět přibývat, a tak se brány škol znovu zavřely a žáci a studenti všech ročníků se museli vrátit k plné distanční výuce. Studenti rok plný zvratů úspěšně překlenuli také velkou zásluhou učitelů, kteří využívají novou výukovou metodu a technologie nejlépe, jak dovedou, aby studentům umožnili pokračovat ve vyučování.

„Zdá se, že tato pandemie ovlivnila život každého člověka na naší planetě,” říká Faza’a, učitel matematiky na základní škole v jedné z vesnic v provincii Ninive. „Nepochybně má dopad na naše děti a na nás [v Iráku], obzvlášť proto, že stále ještě trpíme psychologickými a ekonomickými následky konfliktu se samozvaným Islámským státem (ISIL).”

Díky finančním prostředkům od Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA) v partnerství s Intersos a místními nevládními organizacemi Sorouh for Sustainable Development Foundation (Nadace pro udržitelný rozvoj) (SSDF) a Public Aid Organization (PAO) poskytujeme pomoc pedagogům ve čtyřech okresech a provinciích sahajících od Mosulu, Ninive přes Kirkuk až po Salah Al Din. Učitelé jsou vybaveni nástroji a technikami potřebnými pro co nejkvalitnější osnovy distanční výuky, a to navzdory nejrůznějším problémům, kterým musí čelit. Naším cílem je vyškolit 360 učitelů ve 36 školách a pomoci 7920 studentům pokračovat ve výuce.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

„Toto školení nám pomohlo přijít na jednoduché způsoby umožňující studentům účastnit se výuky, ať už je internetové připojení rychlé nebo ne,” popisuje dále Faza’a a z jeho vyprávění plyne, že pro jeho studenty je rychlé a kvalitní internetové spojení velmi problematické, stejně jako přístup k chytrým telefonům.

Během školení si učitelé osvojují metodiku distanční výuky, kterou jsme navrhli. Děti tak budou moci pokračovat ve svém vzdělávání jak v online režimu, tak i formou samostudia z bezpečí svých domovů po dobu, kdy naše životy bude ovlivňovat COVID-19.

„Žijeme v rychle měnícím se světě a technologie je naší jedinou zbraní, díky které se snažíme s neustále probíhajícími změnami držet tempo,” pokračuje Faza’a. „Distanční výuku tedy vítám, protože nám umožňuje objevit nové způsoby, jak vzdělání zprostředkovat studentům, kteří se nacházejí v obtížných podmínkách, například v době pandemie.”

„Učitel by měl být pro své studenty vzorem, což pro mě bylo hlavní motivací pro to stát se učitelkou,” vypráví Jamillah, arabská učitelka, která učí ve škole v blízkosti města Tal-Afar. „Musíme studentům poskytnout řádné vzdělání, které potřebují. Abychom pro ně nadále zůstali vzory, musíme také zapojovat nejnovější technologie.”

Tato pandemie má zásadní dopad na děti, které trpí tím, že nemohou vidět své kamarády, učit se a hrát si s nimi. Navíc se však musí srovnat i s tím, že výukové metody se zásadně proměnily a závisí nyní především na moderních technologiích. „Kdybych já byla dnes studentkou, trpěla bych stejně jako současní studenti nedostatkem kvalitního vybavení potřebného k zajištění jejich další výuky,” říká Jamillah. 

Jamillah ovšem poukazuje na to, že nová výuková metoda přináší také výhody.

„Ne všichni studenti jsou na stejné úrovni a někdy se stydí učitele na něco zeptat nebo ho požádat, aby látku zopakoval. Při distanční výuce však studenti mohou hodinu sledovat ve svém tempu tak, jak potřebují a snadno se nás mohou na cokoli zeptat,” vysvětluje Jamillah. „Setkali jsme se s mnoha problémy, které jsme řešili se studenty, jejich rodiči nebo se týkali nás učitelů samých. Tato situace je pro všechny něco zcela nového a neuměli jsme si se vším poradit, ale díky školení teď už dokážeme vést distanční lekce,” uzavírá Jamillah šťastně.

To vše díky UNOCHA, našim partnerům a Vzdělávacího institutu v Iráku.


Autor: Hussain Saad a Majd Zaghir, Člověk v tísni

Související články