Jak lépe podpořit ohrožené rodiny s dětmi? V Kladně jsme zorganizovali setkání sociálních služeb a dalších odborníků

Publikováno: 22. 2. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Jak lépe podpořit ohrožené rodiny s dětmi? V Kladně jsme zorganizovali setkání sociálních služeb a dalších odborníků
© Tereza Benešová

Cílem setkání bylo představení subjektů pracujících s ohroženými rodinami s dětmi v Kladně. Vzájemná spolupráce by měla zlepšit podporu těmto rodinám, přičemž nejdůležitější je začít s nimi pracovat včas.

Z celého Středočeského kraje je Kladno na prvním místě v počtu odebraných dětí z rodiny. Zároveň zde neexistuje systém včasné identifikace ohroženého dítěte a chybí dostatečné propojení s dalšími odborníky (lékaři, školy, školky, atd.). Odborníci spolu dostatečně nekomunikují a ohrožené děti se dostávají do podpůrné služby pozdě.

„Multidisciplinární setkání jsme zorganizovali proto, že jsme již dlouho vnímali potřebu potkat se osobně, vyměnit si informace o svých službách a nastavit platformu pro další, ideálně pravidelná, setkávání,“ říká naše koordinátorka sociálních služeb Jana Odvárková.

Problematikou ohrožených dětí se na Kladně zabývá řada subjektů, včetně Člověka v tísni. Svoji práci na multidisciplinárním setkání aktivně prezentovali i Zařízení sociální intervence Kladno, Úřad práce Kladno – oddělení hmotné nouze, Spolek Podprůhon provozující Šatník Kladno a Komunitní tým Fokus Kladno. Mezi dalšími účastníky setkání byli např. zástupci škol, pracovníci OSPOD, zástupci Města Kladna i Středočeského kraje a dalších služeb. Celkem se zúčastnilo 44 osob.

Setkání posloužilo i k dialogu o tom, co jednotlivým službám chybí k tomu, aby s klienty mohli efektivněji pracovat, jakým tématům by se potřebovali věnovat hlouběji a kde je prostor pro spolupráci s jinými službami.

„Jsme rádi, že setkání mělo spoustu pozitivních ohlasů. Spolupráce se jeví jako bezpodmínečná pro efektivní a včasnou práci s ohroženými rodinami“, uzavírá Odvárková.

Na pořadu dne je vznik on-line Katalogu služeb poskytovaných na území města Kladna, který bude určen k volné distribuci. Otázkou zůstává, kdo zaštítí pokračování dalších setkání. 


Autor: Kateřina Volfová

Související články