Jak se učí učitelé

Publikováno: 21. 2. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Jak se učí učitelé
©

Školní rok je tu. Dětem skončily prázdniny a pro učitele začíná další pokus dostat do hlav našich ratolestí co nejvíce znalostí. Avšak nejen děti se musí stále vzdělávat, i jejich pedagogové potřebují čerpat nové znalosti tak, aby svou práci mohli vykonávat co nejlépe.

A právě proto se v kladenské ZŠ Norská sešli 26. srpna na druhém dílu semináře, jehož cílem je prevence tzv. syndromu vyhoření. 

Syndrom vyhoření (anglicky burnout) je, zjednodušeně řečeno, stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně náročné. Tyto problémy jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a dlouhotrvajícími stresy. Tedy situacemi, ve kterých se učitel může ocitnout poměrně snadno. Zvláště působí-li ve škole, která se nachází poblíž sociálně vyloučené lokality.

V prvním dílu se pedagogové seznámili s hlavními zásadami psychohygieny a s možnostmi prevence syndromu vyhoření. Součástí semináře byla i vzájemná výměna vlastních zkušeností mezi pedagogy a diskuze nad možnostmi zvládání krizových situací.

Další díl semináře byl vzhledem ke končícím prázdninám zaměřen na naladění, obavy a očekávání učitelů od nového školního roku. Jeho cílem bylo praktickým způsobem představit prevenci únavy a vyhoření a zmapovat možnosti podpory, kterou si členové a členky sboru mohou navzájem poskytovat.

O tom, jak budou vypadat další semináře, se rozhodne až na začátku školního roku. „Prezentovali jsme možné formy spolupráce, které se však budou konkretizovat v průběhu září po provozní poradě na škole," upřesnila lektorka Hana Vaníčková 

Semináře se konají v rámci projektu Člověka v tísni „Pojďme do školy!", který je, kromě dalších aktivit, zaměřen na podporu využití moderních didaktických postupů, specifických metod výuky vedoucích k zapojování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do vyučování. V jeho rámci již proběhlo šest seminářů, kterého se zúčastnilo téměř padesát pedagogů.

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor PSI