Jak víme, že to funguje?: jak zjišťovat postoje a postojové změny u žáků ve výuce

Liz Allum, Peter Dráľ, Nina Galanská, Barbara Lowe, Andrej Návojský, Piia Pelimanni, Louise Robinson, Petra Skalická, Blanka Zemanová

Příručka poskytuje učitelům inspiraci, jak mohou zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně. Najdou v ní podněty, jak přimět žáky ke kritickému uvažování a diskuzi nad předkládanými informacemi o aktuálním dění u nás i ve světě a jak je vést k zodpovědnému rozhodování a jednání dle svých možností.

Stáhnout