Jaký byl Summit Světových škol 2024?

Publikováno: 8. 7. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Jaký byl Summit Světových škol 2024?
© Foto: Tomáš Princ

Vraťte se s námi na červnové setkání žáků i učitelů ze Světových škol. Pusťte si záznamy přednášky, panelové diskuze o rovných příležitostech a nerovnosti i slavnostní certifikace nových Světových škol.

Ve čtvrtek 13. června 2024 se v pražském Centru současného umění DOX sešli zástupci Světových škol z celé republiky i další zájemci o globální vzdělávání na každoročním Summitu Světových škol. Téma letošního ročníku znělo "Svět pro holky a kluky". Summit tak byl podrobněji zaměřený na téma rovných příležitostí a nerovností v České republice i ve světě.

Při slavnostní části programu jsme na letošním summitu certifikovali 12 nových Světových škol, které během tohoto školního roku splnily všechny podmínky a získaly tak oprávnění užívat označení Světová škola.

Titul Světová škola již dnes užívá 137 škol po celé republice. Máme velkou radost z toho, že se síť škol, které se systematicky věnují globálním tématům v ČR neustále rozrůstá. Roste tím i komunita žáků a učitelů, kteří se mohou vzájemně inspirovat a vyměňovat si své zkušenosti s výukou o aktuálních problémech současného světa.

Jaké byly školní akce Světových škol ve školním roce 2023/2024?

Podívejte se na krátké video, které představuje školní akce věnované vybraným globálním tématům, které připravily školy, které v tomto školním roce usilovaly v programu Světová škola o získání stejnojmenné certifikované značky pro svou školu.


Certifikovali jsme 12 nových Světových škol

Školami, které letos získaly oprávnění užívat titul Světová škola, jsou:

 • Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín
 • ScioŠkola České Budějovice
 • Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s.
 • Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o.
 • Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, p.o.
 • Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p.o.
 • Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o.
 • Základní škola Osmička, z.ú.
 • Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín
 • Základní škola s RVIT, Teplice, Plynárenská 2953/6
 • Základní škola, Bílina, Lidická 31/18 , okres Teplice
 • Mateřská škola Volyně, okres Strakonice

Zde se můžete podívat na záznam ze slavnostní certifikace škol:


Záznamy přednášky a panelové diskuze na Summitu Světových škol 2024

Úvodní přivítání: Tomáš Habart (Člověk v tísni), Lukáš Svatek (Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

Úvodní přivítání všech přítomných přednesli vedoucí vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Tomáš Habart a zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR Lukáš Svatek z oddělení odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Michal Broža (Informační centrum OSN): O (ne)rovnosti holek a kluků ve světě i u nás

Zástupce Informačního centra OSN Michal Broža se ve svém úvodním příspěvku zaměřil na úspěchy i přetrvávající výzvy v úsilí o dosažení rovných příležitostí pro muže i ženy na celém světě. Od odbourávání stereotypů a dosahování změn směrem ke spravedlivějšímu a rovnějšímu světu až po důvody proč lidstvo stále zůstává na míle vzdáleno plné rovnoprávnosti žen a mužů. Součástí prezentace je i krátký kvíz k tématu, který si můžete vyzkoušet i vy.

Panelová diskuze: Společně ke spravedlivější škole (K. Šimáčková Laurenčíková, I. Smetáčková, M. Galbavý)

Součástí dopoledního programu byla i panelová diskuze. Zúčastnili se jí:

 • Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 • Irena Smetáčková, vedoucí Katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Martin Galbavý, dětský psychoanalytický psychoterapeut a rodinný terapeut

V diskuzi moderované Janou Peroutkovou z České televize se nejprve věnovali možnostem toho, jak školy mohou postupovat a přispět k tomu, aby v nich bylo rovnější a spravedlivé prostředí pro všechny, kteří do nich dochází. V druhé části diskuze odpovídali na dotazy přítomných žaček a žáků.


Světová škola je dlouhodobý program pro školy, který společně realizují organizace Člověk v tísni, ARPOK a Adra. Jeho cílem je podporovat učitele i školy v tom, aby se seznamovali a ve výuce více pracovali s aktuálními globálními tématy, jako jsou migrace, chudoba, změna klimatu, nerovnosti ve světě apod. Kromě školení pro pedagogy učitelé s žáky připravují veřejné akce k vybraným tématům v jejich městě pro spolužáky i pro veřejnost.

Více o programu Světová škola si můžete přečíst na stránce svetovaskola.cz

Summit Světových škol je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


Autor: Václav Zeman

Související články