Jeden den na humanitární misi v Etiopii: Jan Svitálek pro Seznam Zprávy

Jeden den na humanitární misi v Etiopii: Jan Svitálek pro Seznam Zprávy

25. 1. 2019

Jan Svitálek je konzultantem pro zemědělství na naší misi v Etiopii, kde radí místním týmům mimo jiné v tom, jak využít přírodní zdroje. Pro Seznam Zprávy zdokumentoval, jak probíhá jeho den na humanitární misi. 

Na den Jana Svitálka v Etiopii se můžete podívat ZDE.

Etiopie patří i přes svůj ekonomický rozvoj mezi nejchudší země světa - téměř 30 % populace žije pod hranicí chudoby, více než polovina obyvatel neumí číst ani psát. Rychlý růst populace s sebou nese ve městech problémy s nezaměstnaností, na venkově odlesňování a další škody na životním prostředí, které se společně s nerozvinutým zemědělstvím dále promítají do nízké schopnosti obyvatel reagovat na komplikace spojené s výkyvy počasí. Naše aktivity se proto zaměřují jak na akutní pomoc oblastem zasaženým ničivým suchem nebo povodněmi, tak na dlouhodobé rozvojové projekty.

Člověk v tísni se v Etiopii zaměřuje jak na akutní pomoc oblastem zasaženým ničivým suchem nebo povodněmi, tak na dlouhodobé rozvojové projekty, jakými jsou stavba škol a školení budoucích učitelů, zajišťování přístupu k pitné vodě, zlepšování výživy těhotných žen a malých dětí, podpora místních zemědělců nebo zalesňování či protierozní opatření.

Autor: Josef Klíma, Seznam Zprávy