Jeden svět na školách a youtuber Kovy - Kovyho mediální ring

Publikováno: 28. 1. 2019 Doba čtení: 1 minuta
Jeden svět na školách a youtuber Kovy - Kovyho mediální ring
© Foto: JSNŠ

Ve spolupráci Jednoho světa na školách s jedním z nejpopulárnějších českých youtuberů Karlem Kovářem, alias Kovym, vznikla série krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání s názvem Kovyho mediální ring.

Průvodce pětidílným pořadem, youtuber Kovy, si pokládá 5 klíčových otázek – KDO?, CO?, KOMU?, JAK? a PROČ?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení. Kromě toho přibližuje různá mediální témata – například roli médií ve společnosti, přesvědčovací techniky reklamy, sociální bubliny či internetové algoritmy. Součástí každého dílu je krátká analýza, anketa mezi žáky a vystoupení mediálního odborníka.

Jaké jsou první ohlasy vyučujících, kteří se zúčastnili zkušebních projekcí pořadu? Michaela Křiváčková, učitelka ze ZŠ Petřiny - sever reflektuje: „Projekt na podporu mediální gramotnosti Kovyho mediální ring hodnotím jako velmi vydařené dílo, a to jak z hlediska zpracovaných témat, užitých vyučovacích metod, tak i z hlediska volby průvodce jednotlivými díly. Studenti si cenili nejen způsobu, jenž zohledňuje jejich preference příjmu informací, ale i toho, kým jsou jim předkládány - někým z "jejich světa", někým, "komu věří.“

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Videa jsou v podobě audiovizuálních lekcí včetně materiálů do výuky dostupná na portálu JSNŠ. Pusťte se do nich a nezapomínejte se spolu se žáky ptát KDO? CO? KOMU? JAK? a PROČ?


Náklady na pořad Kovyho mediální ring byly hrazeny z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.

Autor: Jeden svět na školách

Související články