Jeden svět na školách otevře diskuze studentů na 24 mongolských školách

Publikováno: 21. 5. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Jeden svět na školách otevře diskuze studentů na 24 mongolských školách
©

V polovině května se v Mongolsku sešlo 50 učitelů z 24 škol, které jsou zapojené do projektu Člověka v tísni Jeden svět na školách, aby si osvojili nové výukové metody. Učitelé z mongolských ajmaků Darkhan-Uul, Selenge, Orkhon a Bulgan měli možnost vidět všechny dokumentární filmy, které jsou připravené do výukové sady a vyzkoušet si didaktické materiály, jež jsou ke každému filmu připraveny. 

Při školení se promítaly především filmy o podpoře lidských práv, prevenci domácího násilí, problémech zranitelných skupin a svobodě projevu. „Učitelé si vyzkoušeli práci přímo se studenty, které jsme pozvali na promítání jednoho z filmů. Získali také zpětnou vazbu od zkušených trenérů a koordinátorů projektu,“ vysvětluje vedoucí mongolských projektů Člověka v tísni Pavla Pijanová, která se školení zúčastnila.

Didaktické materiály učitelům poslouží k tomu, aby v hodinách uměli dále pracovat s tématy filmů. „Při semináři jsem se naučila, jak udělat výuku pro žáky atraktivnější a jak nové metody používat,“ pochvalovala si jedna z vyučujících. „Prostřednictvím dokumentů se studenti dovědí mnoho o životě jiných lidí a umějí pak lépe porozumět problému a analyzovat ho,“ dodala. Materiál s metodologií pro výuku, který vzniká díky spolupráci odborníků, učitelů i studentů, bude školám k dispozici již na začátku příštího školního roku v září 2013.

#~gallery-786~#

Moderní vyučovací metody přitom mongolské školství nutně potřebuje. V řadě případů totiž stále využívá zastaralé výukové metody a materiály, které studentům neumožňují aktivně se zapojit do výuky a vyjadřovat své názory. „Dokumentární filmy z archivu festivalu Jeden svět poskytují studentům informace o důležitých tématech dnešního světa, otevírají prostor pro diskuzi a dávají jim možnost utvářet si na věci vlastní názor a formovat svoje postoje k dnešnímu světu,“ vysvětlila Pavla Pijanová.

Školení v projektu, který je financovaný z prostředků EU a české zahraniční rozvojové spolupráce, podpořil místní odbor pro vzdělání jednotlivých ajmaků a školitele poskytl partner projektu Mongolian Education Alliance. Ukázkovou hodinu navštívila i velvyslankyně ČR v Mongolsku Ivana Grollová. S učiteli aktivně diskutovala o metodách výuky.

Autor: