Jsem prostě máma, která chce práci

Publikováno: 2. 12. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Jsem prostě máma, která chce práci
©

Bára má řadu zkušeností s prací v sociálních službách, ale k tomu, aby mohla tuto profesi vykonávat jí chyběla potřebná kvalifikace, kterou vyžaduje zákon o sociálních službách. O práci v oboru má však zájem, a tak se rozhodla, že si doplní vzdělání. Využila proto nabídky koordinátorky pražské pobočky a přihlasila se do výběrového řízení ke kurzu Pracovník v sociálních službách, který pražská pobočka Člověka v tísni otevřela na konci června 2013.

Bára splnila podmínky pro přijetí do kurzu, protože má trvalé bydliště v Praze a její situace po finanční stránce nebyla nejlepší. Sama shrnula svou situaci slovy: „Jsem prostě máma, která chce práci.“ Bára ocenila obsah teoretické části kurzu i odbornou praxi, kterou absolvovala v občanském sdružení APLA Praha, střední Čechy, kde od května toho roku pracovala jako dobrovolnice. „Kurz mi dal strašně moc a rozhodně to nebylo jen o získání certifikátu,“ říká Bára. Na kurzu se jí především líbil systemický pohled na sociální práci a konstruktivistický přístup. Bára byla velice spokojená s přípravou lektorek, které mnohdy na základě životních příběhů kurzistek dokázaly vyladit výuku, čímž přispěly k pochopení probírané látky.

Jako další a nesmírně cenný přínos kurzu považuje Bára složení skupiny, která se po dobu pěti měsíců pravidelně o víkendech scházela. „Skupina, která se tam sešla, byla neuvěřitelně dynamická a mocná. Setkaly se na něm ženy, které mají za sebou těžké životní příběhy, prošly si a procházejí skrze hodně náročných životních situací, a přesto ještě stojí na nohou a usilují o to něco dělat pro druhé, vzdělávat se a růst. Tam jsem si uvědomila, jakou jsem měla velkou výhodu oproti ostatním už jen tím, do jaké rodiny jsem se narodila a čeho všeho se mi v životě dostalo,“ říká Bára.

Báru například zaujaly výsledky testu, který byl zaměřený na faktory, jejichž vzájemná kombinace může způsobit nervové zhroucení. Kurzistky test vyplnily a doplnily všechny relevantní faktory za poslední dva roky, které ovlivňují psychiku člověka. K Bářinu překvapení měla většina kurzistek třikrát tolik bodů než je norma, tedy měly třikrát větší pravděpodobnost zhroucení za poslední dva roky.

Bára ostatní účastnice ocenila slovy: „I s takovými zátěžovými situacemi dokážou pořád fungovat a vést svoji domácnost, starat se o rodinu a vyšetřit si čas a jít se o víkendu něco učit, i za cenu toho, že se doma pohádají a rodinám se to třeba nelíbí.“

Raduj se, vesel se, mám práci!

Bára působila jako dobrovolnice ve sdružení APLA, které se věnuje lidem s poruchou autistického spektra. „Když jsem se rozhodovala, co budu dělat, až mi skončí rodičovská dovolená, řekla jsem si, že by bylo fajn nabídnout část svého volného času a energie k užitku ostatním. Také jsem se zamýšlela nad tím, jestli se ucházím o práci v pomáhajících profesích proto, že mám na rozdávání nebo potřebuji být potřebná. Uvědomila jsem si, že chci být užitečná, a také mám něco, o co se chci podělit. Dlouho jsem hledala, čím bych měla v životě být. Došla jsem k závěru, že sama sebou.“

Bára nastoupila 1.listopadu do Nakladatelství PASPARTA, sociální firmy, jejíž zakladatelem je APLA Praha na pozici asistenta tréninkové dílny. V rámci OPPA projektu jí po dobu prvních pěti měsíců bude Člověk v tísni financovat poloviční úvazek.

Článek bych ráda zakončila Bářinými slovy, která mi poslala emailem krátce poté, co nastoupila do APLA.:„Raduj se, vesel se, neboť se neuvěřitelné stalo skutkem a já včera fakt nastoupila do APLY!“ Tak tedy hodně štěstí!

 

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Autor: Aneta Horká, kariérní a pracovní poradkyně