Každý z našich úspěšných studentů je velký frajer

Publikováno: 2. 7. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Každý z našich úspěšných studentů je velký frajer
© Martin Kovalčík

Retrostipendia patří mezi podpůrné a motivační nástroje kariérního poradenství, které pomáhají mladým lidem ze sociálně vyloučených lokalit dostudovat střední školu.

Retrostipendia Nadace Albatros jsou programem organizace Člověk v tísni a dalších 12 partnerských subjektů, který se snaží podporovat studenty středních škol, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách po celé České republice. „Cílem je, aby na školu nejen nastoupili, ale aby ji i úspěšně dokončili,“ říká Rut Veselá, která má program na starosti.

Pro koho konkrétně je program retrostipendií určen?

Naším hlavní kritériem výběru žadatelů o stipendium je nízké vzdělání rodičů. Náš vzdělávací systém ve velké míře přenáší zodpovědnost za vzdělání dětí na jejich rodiče. A právě rodiče s jen základním vzděláním, často i přes veškerou snahu, nejsou schopni své děti při studiu podpořit (pouze pětina lidí ve věku od 25 -64 let dosahuje v ČR vyššího vzdělání než jejich rodiče - pozn. red.).

Naši stipendisté studují na všech typech středních škol od učebních odborů po gymnázia. To, co je spojuje, je právě hendikep nízkého vzdělání rodičů. Často jsou z neúplných rodin, žijí v sociálně vyloučených lokalitách, jejich rodiče se potýkají s vážnými existenčními problémy. Díky těmto okolnostem jsou děti na studium samy, nikdo je nemotivuje ke studiu, ani jim se školou nepomůže. Pro jejich rodiče je navíc financování studia na střední škole příliš nákladné, jelikož velmi často čelí exekucím. Vystudovat za těchto podmínek střední školu je opravdu komplikované. Proto jsme se je rozhodli podpořit. Myslíme si, že vzdělání je cesta, která umožní přetrhnout dědění chudoby, kterého jsme svědky v mnoha místech, kde naše organizace v ČR působí.

Vaši stipendiím se říká „retrostipendia“. Proč retro?

Jde o to, že peníze nevyplácíme dopředu, ale zpětně, proti účtenkám, které prokáží, na co konkrétně peníze byly využity. Proplácíme cokoliv, co souvisí se studiem na škole, nejčastěji jde o jízdné, obědy, či nákup školních potřeb.

Jak tedy celý systém funguje?

Do programu je možné se přihlásit na začátku každého pololetí. Zájemce s námi podepíše na rok smlouvu a na konci pololetí nám odevzdá vysvědčení. V případě, že splní požadovaná kritéria prospěchu a docházky, získá na půl roku stipendium ve výši 1 000 Kč měsíčně. Stipendistům pouze nevyplácíme peníze, nedílnou součástí našeho programu jsou pravidelné, individuální konzultace s našimi kariérními poradci.

Stipendista se jednou za měsíc schází s kariérním poradcem, se kterým probírá vše, co se školy týká. Zde také předkládá účtenky, oproti kterým dostává vyplaceno stipendium. Po půl roce se vše znovu opakuje. Kromě toho se snažíme stipendisty propojovat, chceme, aby spolupracovali a navzájem se motivovali. Ve většině míst se nám to daří, z čehož mám osobně obrovskou radost. Vznikají tak party mladých lidí, které spolu tráví volný čas a podnikají spoustu zajímavých věcí.

Jakých dalších výsledků, kromě propojování mladých lidí pomocí vašich stipendií dosahujete?

Za rok a půl fungování tohoto modelu se do něj přihlásilo 390 žadatelů, z nichž zhruba 60 procent dosáhlo na stipendium. Celkově jsme vyplatili 335 pololetních stipendií, 53 studentů pravidelně pobírá stipendium již rok a půl. Bohužel nám přes 100 dětí z programu odešlo. Chceme podpořit ty, co to opravdu nejvíce potřebují, ale čím má student větší hendikep, tím je větší riziko, že na stipendium nedosáhne nebo během jeho čerpání selže. Osobně pokládám za opravdové frajery všechny ty, kteří dokáží v podmínkách, ve kterých žijí, vystudovat střední školu. Stipendia v našem programu tvoří především motivační složku. Hlavní je pro nás nastolení pravidelné spolupráce s kariérním poradcem, díky které získává student partnera, který ho dokáže podpořit a se vším potřebným mu pomoci. Osobně bych ještě ráda poděkovala Nadaci Albatros, která celý projekt retrostipendií financuje.

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor

Související články