Bond

Bond

Bond je britská síť organizací působících v oblasti mezinárodního rozvoje. Síť Bond byla založena v roce 1993 a působí v ní 61 organizací. Dnes má více než 40 pracovních skupin s 3 000 členy. Každá pracovní skupina se zaměřuje na klíčová témata v rozvojovém a humanitárním sektoru s cílem prosazovat změny na globální úrovni. Cílem sítě Bond je propojovat lidi v našem sektoru, aby mohli sdílet své odborné znalosti s ostatními a rozvíjet své dovednosti prostřednictvím společných akcí a školení. Chceme společnými silami ovlivňovat politiku vlád na národní i mezinárodní úrovni a pomáhat nevládním organizacím, aby jejich práce byla účinnější a udržitelnější, i díky našim odborným znalostem a podpůrným službám, které může síť Bond poskytnout. Člověk v tísni UK je členem sítě Bond.

Webové stránky: https://www.bond.org.uk/