Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura je státní organizací podřízenou Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Organizace byla založena 1. ledna 2008, usiluje o snižování chudoby, zlepšování kvality života a udržitelný růst ve světě, zejména v rozvojových zemích, a zároveň udržuje dobré jméno České republiky v zahraničí. Člověk v tísni spolupracuje s ČRA při realizaci projektů humanitární pomoci v oblastech postižených ozbrojenými konflikty po celém světě.

Webové stránky: http://www.czechaid.cz/