Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action

Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action (Chartu o začleňování osob se zdravotním postižením do humanitárních akcí) vypracovalo více než 70 zúčastněných stran včetně agentur OSN, mezinárodní komunity občanské společnosti a globálních, regionálních a národních organizací osob se zdravotním postižením. Podpořením Charty se organizace zavazují k tomu, že humanitární činnost bude zahrnovat osoby se zdravotním postižením, a to odstraněním překážek, s nimiž se osoby se zdravotním postižením potýkají v přístupu k pomoci, ochraně a podpoře při obnově, a zajištěním jejich účasti na rozvoji, plánování a realizaci humanitárních programů. Více informací od Clare Sadd.

Webové stránky: http://www.humanitariandisabilitycharter.org/