CHS Alliance

CHS Alliance

Aliance CHS je celosvětová aliance humanitárních a rozvojových organizací, které usilují o to, aby pomoc měla větší efektivitu. Aliance vznikla v roce 2015 spojením organizací Humanitarian Accountability Partnership International, která se zaměřovala na odpovědnost vůči postiženým a People in Aid, která se zaměřovala na řízení lidí v sektoru humanitární pomoci a rozvoje. CHS má sídlo v Ženevě a udržuje si zastoupení v Londýně. Základní humanitární standardy (Core Humanitarian Standard - CHS) slouží jako důležitý referenční bod pro práci CHS a Alliance2015. Mezi další organizace, které poskytují důležité produkty a služby související s CHS, patří Sphere, Groupe URD a Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). Člověk v tísni je členem od roku 2017, v současné době je v procesu vlastní certifikace na standardy CSH.

Webové stránky: https://www.chsalliance.org/about/