CONCORD

CONCORD

CONCORD je evropská konfederace nevládních organizací pro pomoc a rozvoj. Jejími členy je 27 národních platforem a 18 mezinárodních sítí, které spolu se dvěma přidruženými členy reprezentují více než 1 800 neziskových organizací z celé Evropy. CONCORD sídlí v Bruselu a působí jako zástupce neziskového sektoru při jednáních s institucemi EU. Za Českou republiku je členem CONCORDu České fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS). Člověk v tísni vysílá své zástupce pouze na jednání pracovních skupin.

Webové stránky: http://www.concordeurope.org/