FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních organizací a dalších neziskových subjektů zabývajících se rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Organizace sdružené ve FORSu mají společný zájem na prosazování větší efektivity české a mezinárodní rozvojové spolupráce a na posilování jejího pozitivního dopadu na obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FORSu je zastupovat společně zájmy svých členů a posilovat spolupráci a vztahy mezi státními institucemi v ČR a EU a nevládními organizacemi v oblasti rozvojové spolupráce. Člověk v tísni aktivně spolupracuje s FORS na úrovni několika pracovních skupin.

Webové stránky: http://www.fors.cz/