International Network for Education in Emergencies

International Network for Education in Emergencies

International Network for Education in Emergencies, (Mezinárodní síť pro vzdělávání v mimořádných situacích - INEE) je síť odborníků na vzdělávání v mimořádných situacích pracujících pro národní a mezinárodní nevládní organizace a agentury OSN, ministerstva školství, dárce, studenty, učitele a výzkumné pracovníky, kteří se dobrovolně zapojují do práce související se vzděláváním v mimořádných situacích. Cílem je dosáhnout minimální úrovně přístupu ke vzdělávání , jeho kvality v mimořádných situacích a také zajistit odpovědnost pracovníků, kteří tyto služby poskytují. INEE zprostředkovala konzultace s nejširším spektrem odborníků, jehož cílem bylo vypracovat minimální standardy pro vzdělávání: Připravenost, reakce, obnova. Kromě toho INEE vypracovala řadu dalších nástrojů a návodů, které jsou k dispozici v souboru nástrojů INEE.

Webové stránky: http://www.ineesite.org/